Năng lượng gió

Chỉ đạo của Thủ tướng về các dự án điện gió đã hoàn thành công tác thẩm định

Thứ sáu, 19/2/2021 | 09:50 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 196/TTg-CN ngày 18/2/2021 về việc báo cáo kết quả rà soát danh mục các dự án điện gió đã hoàn thành công tác thẩm định gửi Bộ Công Thương.

Cụ thể, về báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương tại các công văn số 7201/BCT-ĐL ngày 25/9/2020, số 7408/BCT-ĐL ngày 02/10/2020, số 10052/BCT-ĐL ngày 28/12/2020 về danh mục các dự án điện gió rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 10164/BCT-ĐL ngày 30/12/2020 về việc bổ sung Nhà máy điện gió Kỳ Anh MK trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, đến nay, quy mô công suất các dự án nguồn điện gió được bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã ở mức cao (công suất 11.800MW), trong đó mới chỉ có 538MW được đưa vào vận hành đến thời điểm cuối năm 2020, còn khoảng 11.262MW đang được triển khai. Do đó, không xem xét bổ sung các dự án Bộ Công Thương báo cáo, kiến nghị tại các văn bản nêu trên vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh mà đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch điện VIII theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, khoa học; trong đó, cần bảo đảm cơ cấu các loại nguồn điện phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển năng lượng quốc gia từng giai đoạn và khả năng cung cấp của nguồn năng lượng sơ cấp, đồng thời đảm bảo an toàn, ổn định, hiệu quả tốt nhất cho đất nước.

Lan Anh