Sức khỏe

Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động tiêm chủng

Thứ ba, 6/2/2024 | 10:27 GMT+7
Ngày 5/2, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng.

Nghị định 13/2024/NĐ-CP nêu rõ, Chương trình tiêm chủng mở rộng là chương trình do Nhà nước tổ chức để tiêm chủng miễn phí đối với các vaccine bắt buộc sử dụng để phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và phụ nữ có thai. Nghị định cũng sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 7 về cung ứng vaccine cho hoạt động tiêm chủng. Cụ thể, vaccine sử dụng cho hoạt động tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch do Nhà nước bảo đảm về số lượng, chủng loại phải phù hợp với nhu cầu hàng năm và được dự trữ trong 6 tháng.

Bảo đảm về số lượng, chủng loại vaccine phục vụ cho hoạt động tiêm chủng quốc gia

Căn cứ số lượng đối tượng tiêm chủng, thời gian và định mức sử dụng của từng loại vaccine, cơ sở tiêm chủng có trách nhiệm lập dự kiến nhu cầu vaccine của cả năm gửi cơ quan được giao quản lý về tiêm chủng cấp huyện tổng hợp gửi Sở Y tế trước ngày 30/5 hàng năm để chỉ đạo việc cấp vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Căn cứ đề xuất về nhu cầu vaccine của cơ quan được giao quản lý về tiêm chủng cấp huyện, Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình vaccine cấp tỉnh phê duyệt nhu cầu và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/6 hàng năm để xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vaccine và tiêm chủng hàng năm.

Bên cạnh đó, Nghị định 13/2024/NĐ-CP cũng bổ sung khoản 3 Điều 14 về nguồn kinh phí cho hoạt động tiêm chủng. Theo đó, ngân sách Trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động trong Chương trình tiêm chủng mở rộng sau đây: mua vaccine cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; kiểm định vaccine tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine đến tuyến tỉnh, thành phố.

Thông tin, giáo dục, truyền thông, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong tiêm chủng, giám sát đánh giá hiệu quả vaccine tại Trung ương. Bồi thường khi sử dụng vaccine xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương.

Trường hợp tai biến khi sử dụng vaccine tại các cơ sở tiêm chủng địa phương được xác định nguyên nhân do chất lượng của vaccine, đặc tính cố hữu của vaccine, sai sót trong khâu bảo quản, vận chuyển vaccine từ Trung ương đến tuyến tỉnh, thành phố thì ngân sách Trung ương sẽ bố trí kinh phí để bồi thường.

Lâm Bảo