Sức khỏe

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trong dịp lễ, Tết

Thứ ba, 30/1/2024 | 14:54 GMT+7
Trong dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ hội năm 2024, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trong nhân dân.

Theo Công văn được ban hành mới đây của Cục Y tế dự phòng, nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và để tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ hội năm 2024, Cục Y tế dự phòng đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông đồng thời tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả.

Tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các ngày lễ, ngày hội trong năm 2024, đề nghị các cơ quan, địa phương tổ chức những đợt tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Cụ thể, cần tập trung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng, từ đó bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội. Tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Các địa phương quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương. Xây dựng kế hoạch và bố trí ngân sách địa phương hàng năm để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. Mặt khác, các tỉnh/ thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả các biện pháp sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe; phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người lao động, học sinh, sinh viên, đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại rượu, bia và các lĩnh vực liên quan khác. Tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định.

Phương An