Sức khỏe

Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho người bệnh phải điều trị trong dịp Tết Nguyên đán

Thứ ba, 6/2/2024 | 10:11 GMT+7
Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 314/BHXH-CSYT về việc bảo đảm quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế phải nằm điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Công văn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; thông báo số điện thoại trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tới người dân, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của người bệnh bảo hiểm y tế và cơ sở khám, chữa bệnh về chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đồng thời, tổng hợp danh sách người bệnh bảo hiểm y tế phải nằm điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong dịp Tết, đề nghị cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, thiết bị y tế trong danh mục bảo hiểm y tế, tuyệt đối không để người bệnh tự mua trong quá trình điều trị.

Bảo đảm quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế phải nằm điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong dịp Tết

Bên cạnh đó, nhằm góp phần chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động trong dịp Tết theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành văn bản số 288/BHXH-VP chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương và đơn vị trực thuộc tăng cường biện pháp phục vụ nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động trong dịp Tết Giáp Thìn.

Cụ thể, tập trung, chủ động, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ được giao trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán theo phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”. Tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có, phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin và mã định danh của từng người tham gia, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tiếp tục cải cách, rút gọn tối đa thủ tục hành chính, thời gian, bảo đảm chi trả đúng - đủ - kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia và thụ hưởng.

Đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu tập trung vào cải cách thủ tục, giải quyết, thanh toán đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tốt quyền lợi người tham gia và người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

Phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp để trả kết quả kịp thời hạn và tiến độ theo quy định, đồng thời, thường xuyên theo dõi hệ thống hạ tầng và ứng cứu sự cố an toàn thông tin khi phát sinh.

Bố trí bộ phận giám định thường trực để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được người dân phản ánh qua đường dây nóng hoặc đến gặp trực tiếp. Tạm ứng, thanh quyết toán đầy đủ, kịp thời kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong danh mục được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả.

Tăng cường truyền thông, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để được nhanh chóng, thuận tiện nhất. Bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, Sở, ban, ngành để triển khai các hoạt động hỗ trợ, chăm lo và bảo đảm đời sống, an sinh xã hội cho người dân theo các chương trình, kế hoạch trên địa bàn…

Bảo Ngọc