Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố thông minh ASOCIO 2019

Thứ sáu, 30/8/2019 | 16:00 GMT+7
Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Thành phố thông minh ASOCIO 2019 diễn ra tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, TP Đà Nẵng đã vinh dự được nhận Giải thưởng thành phố thông minh ASOCIO 2019 (ASOCIO Smart City).

Đây là giải thưởng do hội đồng đánh giá của Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những thành phố thuộc các nền kinh tế thành viên đã có những kết quả nhất định trong việc xây dựng triển khai chương trình thành phố thông minh.

Tổ chức ASOCIO là một hiệp hội về công nghệ thông tin – truyền thông được đại diện bởi 24 nền kinh tế trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thành lập từ năm 1984 tại Tokyo, Nhật Bản và là một trong những tổ chức được đánh giá lâu đời và có uy tín nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông ở khu vực. ASOCIO đại diện cho lợi ích của 24 nền kinh tế thành viên, hơn 10.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin với doanh thu khoảng 350 tỉ đô la trong khu vực.

Trong lần đầu tổ chức, ASOCIO Smart City trao cho sáu hạng mục bao gồm: thành phố du lịch, thành phố văn hóa, thành phố nông nghiệp, thành phố cổ, thành phố di sản và thành phố thông minh tổng thể. Tiêu chí của giải thưởng tập trung vào năm tiêu chí cơ bản: chỉ số hạnh phúc, hạ tầng thông minh, dịch vụ công trực tuyến, tăng trưởng kinh tế, giáo dục và nghiên cứu phát triển.

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố thông minh ASOCIO 2019

TP Đà Nẵng cùng với 8 thành phố đến từ 24 nền kinh tế thành viên của Tổ chức ASOCIO được trao chứng nhận giải thưởng ASOCIO Smart City.

Giải thưởng này ghi nhận những cố gắng liên tục và có định hướng rõ ràng của TP Đà Nẵng trong việc xây dựng thành phố thông minh. Bắt đầu từ những kiến trúc chung năm 2014 cho tới dự án thí điểm, đề án và nhiều giải pháp được bắt đầu triển khai liên tục trong các năm 2018, 2019 trở lại đây. 

Đây cũng là cơ hội để TP biển tiếp cận với các đối tác thành phố thông minh trong khu vực, qua đó có thêm kinh nghiệm và những ý tưởng, giải pháp xây dựng thành phố thông minh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong những năm qua, Đà Nẵng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hoạch định, quản lý đem lại hiệu quả cao. Liên quan đến việc xây dựng thành phố thông minh, lãnh đạo TP. Đà Nẵng có quan điểm nhất quán: “Thành phố thông minh là mô hình quản lý đô thị, trong đó công nghệ thông tin - truyền thông được sử dụng như một công cụ để giải quyết những thách thức trong quản lý đô thị hiện đại dựa trên dữ liệu và thông tin được thu thập, lưu trữ, xử lý. Việc xây dựng thành phố thông minh được coi là bước tiếp theo của xây dựng chính quyền điện tử và được triển khai thành công, hiệu quả nhằm triển khai nhanh, chi phí thấp, đồng bộ và hữu dụng”.

Phương Chi