Sức khỏe

Đà Nẵng tập huấn công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Chủ nhật, 18/9/2022 | 09:37 GMT+7
Mới đây, Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Y tế Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của gần 300 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác truyền thông, tuyên truyền của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị tập huấn công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tại hội nghị, Sở Y tế Đà Nẵng trình bày báo cáo chuyên đề "Tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới". Báo cáo viên đã hướng dẫn nội dung tập trung truyền thông đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19, phổ biến các kiến thức, kỹ năng nâng cao sức khỏe sau điều trị Covid-19 cho người dân; cảnh báo các biến chủng mới của Covid-19; nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, tạo thuận lợi cho các nhóm đối tượng được tiếp cận đầy đủ trong thời gian tới.

Theo đó, Đà Nẵng hưởng ứng chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới với chủ đề "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh" cùng thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 và các biện pháp hữu hiệu: khẩu trang, khử khuẩn, vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác, với mục tiêu nâng cao hiểu biết, nhận thức trong cộng đồng, người dân toàn thành phố.

Hội nghị cũng đã hướng dẫn nội dung truyền thông cho các cơ quan báo chí, các đơn vị, tổ chức và các địa phương, thông tin kịp thời về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19.

Qua đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các địa phương tập trung truyền thông đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19, phổ biến các kiến thức, kỹ năng nâng cao sức khỏe sau điều trị Covid-19 cho người dân; cảnh báo các biến chủng mới của Covid-19, tạo thuận lợi cho các nhóm đối tượng dân cư tiếp cận đầy đủ thông tin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Sau lớp tập huấn, hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có chương trình, kế hoạch cụ thể, quyết liệt, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và mọi người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhất là truyền thông đẩy mạnh ý thức tự giác tiêm vaccine phòng Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách đầy đủ.

Minh Khang