Đánh giá công tác phòng, chống thiên tai theo bộ chỉ số

Thứ năm, 7/4/2022 | 11:21 GMT+7
Ngày 6/4, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh theo bộ chỉ số năm 2021.

Theo Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT Trần Quang Hoài, những năm qua, nhiều địa phương đã bám sát các quy định, văn bản, chỉ thị, Chiến lược quốc gia về PCTT trong cả 3 giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông cho biết: Để những chính sách, chỉ đạo về PCTT thực sự đi vào cuộc sống một cách sâu sát, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã xin ý kiến lãnh đạo Chính phủ để xây dựng bộ chỉ số với thang điểm 100 nhằm đánh giá cụ thể những yếu tố quan trọng trong công tác PCTT như phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả… theo Luật Phòng chống thiên tai, Chiến lược quốc gia về PCTT cũng như tình hình thực tiễn.

Sau khi triển khai thực hiện tại các địa phương, Hội đồng thẩm định đánh giá đây là một cách làm tốt, mang lại hiệu ứng tích cực trong xã hội. Hầu hết các địa phương đã bám sát bộ chỉ số, tạo nên một phong trào trong công tác PCTT.

“Việc áp dụng bộ chỉ số để đánh giá kết quả công tác PCTT là một bước chuyển biến mạnh mẽ. Những công việc trong PCTT sẽ không còn được thể hiện bằng những báo cáo mà sẽ được thể hiện bằng kết quả, sản phẩm cụ thể tại các địa phương”, ông Trần Quang Hoài đánh giá.

Cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh theo bộ chỉ số năm 2021

Bộ chỉ số có 3 mục tiêu quan trọng. Đó là, đánh giá một cách công bằng, khách quan, chính xác về công tác PCTT tại các địa phương; qua bộ chỉ số có thể xếp hạng 63 tỉnh, thành, từ đó phát động phong trào để các địa phương nỗ lực, phấn đấu, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác PCTT; hỗ trợ nhận diện một cách chính xác, khách quan những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTT ở các địa phương.

Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh gồm 4 nhóm tiêu chí với tổng điểm 100. Cụ thể, nhóm 1: tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy (15 điểm); nhóm 2: phòng ngừa thiên tai (45 điểm); nhóm 3: ứng phó thiên tai (20 điểm); nhóm 4: khắc phục hậu quả thiên tai (20 điểm).

Theo xếp hạng đánh giá, các địa phương có kết quả trên 80% được đánh giá là hoàn thành tốt và có danh sách xếp hạng kèm theo; kết quả từ 50 - 80% được đánh giá là đạt nhưng cần hoàn thiện để sẵn sàng trong các tình huống thiên tai; kết quả dưới 50% được đánh giá là không đạt và cần bổ sung, hoàn thiện các nội dung.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh theo bộ chỉ số không chỉ dừng lại ở việc chấm điểm, đánh giá, xếp hạng các địa phương mà còn phải nhận diện được những vấn đề khác trong công tác PCTT.

Theo Thứ trưởng, việc đánh giá công tác PCTT theo bộ chỉ số là một hoạt động mới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có bộ chỉ số để đánh giá công tác PCTT ở các địa phương, do đó sau đợt thẩm định, đánh giá lần đầu tiên, một số vấn đề sẽ bộc lộ, cần phải chỉnh sửa, sửa chữa và bổ sung để những bộ chỉ số từ các năm sau có thể kế thừa, phát huy chức năng, hiệu quả một cách sát thực tiễn hơn.

Mỹ Dung (T/H)