Nêu cao vai trò của người cao tuổi trong bảo vệ tài nguyên môi trường

Thứ năm, 31/3/2022 | 10:34 GMT+7
Ngày 30/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022 - 2026 với Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Chương trình phối hợp hướng tới việc thúc đẩy công tác quản lý nhà nước, góp phần bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi lực lượng xã hội vào việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên quốc gia góp phần phát triển bền vững đất nước.

Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam với Bộ TN&MT và các đơn vị liên quan nhằm phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022 - 2026

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, môi trường, đất đai, khoáng sản, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu… là những lĩnh vực nóng, đòi hỏi phải có sự đổi mới về nhận thức quản lý, bảo vệ tốt hơn. Do vậy, Hội Người cao tuổi Việt Nam, với vai trò, sứ mệnh quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ, sẽ phát huy lợi thế của mình, tích cực tham gia thúc đẩy việc quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hướng tới việc phát triển xanh, bền vững.

Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, với lực lượng lớn người cao tuổi, trong đó có tới 60% người cao tuổi (khoảng 7 triệu người) đang tham gia vào các hoạt động sản xuất, sự vào cuộc của người cao tuổi trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường là rất quan trọng.

Vì vậy, cần xây dựng các mô hình hội người cao tuổi ở địa phương tham gia vào công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường như tuyên truyền giải quyết sức nóng về tranh chấp đất đai, triển khai phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt, xây dựng kênh thông tin chuẩn để tiếp nhận, xử lý, lan tỏa các sáng kiến hay.

Trên tinh thần đó, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022 – 2026. Biên bản ký kết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò người cao tuổi trong các hoạt động quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để thực hiện các mục tiêu của bản ghi nhớ, hai cơ quan đã thống nhất trong giai đoạn 2022 - 2026 sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội và hội viên đối với các hoạt động quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia liên quan đến biến đổi khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 26 của Liên Hợp Quốc (COP26).

Cùng với đó, hai bên sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" tham gia quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình người cao tuổi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hai bên cũng thống nhất sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm có hiệu quả về TN&MT, mang lại lợi ích thiết thực cho người cao tuổi và cộng đồng; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, 5 năm, từ đó biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Phương An