Đào tạo nguồn lực cho phát triển đô thị thông minh

Thứ tư, 19/7/2023 | 11:17 GMT+7
Chương trình đào tạo về đô thị thông minh có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực cán bộ quản lý xây dựng và đô thị trên cả nước, góp phần phát triển bền vững các đô thị Việt Nam.

Ngày 18/7, hội thảo xin ý kiến về “Chương trình đào tạo về đô thị thông minh” trong khuôn khổ dự án hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng (VKC) diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Trần Hữu Hà, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cho biết: Dự án VKC nhằm mục đích thành lập một trung tâm chuyên nghiệp thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tiên tiến để đóng góp vào sự phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam, từng bước cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững đến năm 2030.

Hội thảo này nhằm thực hiện hợp phần 4 của dự án về tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh. Chương trình đào tạo về đô thị thông minh có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao năng lực cán bộ quản lý xây dựng và đô thị trên cả nước, góp phần phát triển bền vững các đô thị Việt Nam.

Với vai trò là Giám đốc dự án VKC, TS. Lưu Đức Minh, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị nhấn mạnh: Hiện nay, trên cả nước đã có 40/63 tỉnh thành có trung tâm điều hành đô thị thông minh. Tuy vậy, chúng ta cần nhận thức rõ: gốc của đô thị thông minh là phát triển bền vững, không phải cứ lắp các thiết bị hiện đại là thông minh. Chương trình đào tạo về đô thị thông minh Học viện đang thực hiện bao gồm các lĩnh vực như: tổng quan về đô thị thông minh, quản lý phát triển đô thị thông minh; các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển đô thị thông minh; giới thiệu các bộ tiêu chuẩn, chỉ số về đô thị thông minh; các nội dung xây dựng đô thị thông minh.

Chương trình đào tạo về đô thị thông minh của Hàn Quốc có các nội dung như: tổng quan về đô thị thông minh, tái tạo đô thị thông minh, giao thông thông minh, năng lượng thông minh/môi trường, an toàn thông minh/ngăn ngừa thảm họa, GIS, cuộc sống/văn hóa thông minh, kinh nghiệm và kết nối ngành. Tại hội thảo này, Học viện mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia có ý kiến tham vấn về nội dung chuyên sâu trong đào tạo đô thị thông minh đối với từng đối tượng cụ thể. Từ đó, Học viện xây dựng cấu trúc chương trình chi tiết để đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới.

Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh

Ông Bạch Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông Tin, Bộ Xây dựng nhận định, chương trình đào tạo của Học viện góp phần cho việc nâng cao năng lực và nhận thức, tư duy về phát triển đô thị thông minh của đội ngũ cán bộ quản lý đô thị các cấp. Tuy nhiên, việc xây dựng đô thị thông minh cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, giải quyết các vấn đề ưu tiên của mỗi địa phương do đó, Học viện cũng cần có các chuyên đề về định hướng lựa chọn mô hình đô thị thông minh. Ngoài ra, việc hướng dẫn xác định và đưa các yếu tố thông minh ngay từ trong quá trình lập quy hoạch đô thị thì sẽ hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, kiến trúc ICT trong phát triển đô thị thông minh cũng là một nội dung quan trọng cần được phổ biến.

TS. Vũ Anh, giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội góp ý thêm: Cần xác định nguồn lực đầu tư cho đô thị thông minh gồm nhân lực, vốn và các nguồn lực khác. Trình tự thực hiện các bước tiếp cận đô thị thông minh ở mỗi địa phương khác nhau, trong đó nhận thức của cộng đồng rất quan trọng trong phát triển đô thị thông minh. Mặt khác cần vận dụng công cụ trong phát triển đô thị thông minh. Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để xây dựng các chương trình phát triển đô thị thông minh bền vững. Nên chia nhóm vấn đề cần đào tạo và học tập để chương trình rõ nét, hiệu quả hơn.

Các đại biểu, chuyên gia tại hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến góp phần xây dựng nội dung chương trình đào tạo thiết thực và hiệu quả hơn. Theo đó, mục tiêu cuối cùng của phát triển đô thị thông minh không phải đạt được bao nhiêu tiêu chí mà là nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc thay đổi hướng suy nghĩ của các lãnh đạo địa phương về đô thị thông minh phụ thuộc rất nhiều vào chương trình đào tạo cho họ. Chương trình cần xác định trước hướng và thời gian đào tạo. Phát triển đô thị thông minh phải hướng tới phát triển bền vững theo 17 mục tiêu Liên Hợp Quốc đã đưa ra. Các chỉ tiêu cần đưa vào bài học cho cán bộ quản lý đô thị. Chương trình đã chuẩn bị chi tiết nhưng cần nhóm lại theo từng lĩnh vực và hướng người học có cách tiếp cận tổng thể hơn...

Hội thảo đã tập hợp được nhiều ý kiến góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia trong ngành xây dựng giúp chương trình đào tạo về đô thị thông minh trong khuôn khổ dự án VKC triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới. Song hành với chương trình đào tạo này, hiện nay, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đang tiến hành xây dựng Đề án nâng cao năng lực cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đô thị Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thanh Trúc (t/h)