Công nghệ Giao thông

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị

Thứ sáu, 24/5/2024 | 10:18 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo nêu: Đường sắt đô thị là phương thức vận tải có vai trò rất quan trọng đối với các đô thị lớn, nhất là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải và hai thành phố đã tích cực, nỗ lực triển khai đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị thí điểm. Đến nay mới có duy nhất tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác năm 2021, bước đầu đã phát huy được hiệu quả của phương thức này.

Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã định kỳ họp, chỉ đạo quyết liệt, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, trong đó có các công trình, dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các tuyến còn lại đều đang bị chậm tiến độ, phải lùi giãn tiến độ nhiều lần, làm tăng tổng mức đầu tư.

Đối với các dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc, nội dung, thủ tục như: vận hành thử hệ thống, báo cáo an toàn hệ thống, giấy chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chấp thuận về môi trường, đào tạo nhân sự vận hành và bảo trì, nghiệm thu hoàn thành dự án… Nỗ lực phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6 năm 2024.

Khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và nhà tài trợ - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hoàn thiện các thủ tục để ký sửa đổi bảng phân bổ vốn vay để giải ngân cho đoạn đi ngầm tuyến Nhổn - Ga Hà Nội trong tháng 5 năm 2024.

Đường sắt đô thị là phương thức vận tải có vai trò rất quan trọng đối với các đô thị lớn

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành công tác rà soát hồ sơ theo chỉ đạo của Phó Thủ trướng Trần Lưu Quang tại văn bản số 2526/VPCP-QHQT ngày 16/4/2024 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo trong tháng 6 năm 2024.

UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, tích cực giải quyết các tồn tại, vướng mắc (đặc biệt nhà thầu gói thầu CP3 của dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên), đẩy nhanh hoàn thành thi công các hạng mục còn lại. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thành các công việc, nội dung, thủ tục (chạy thử hệ thống, vận hành thử hệ thống, báo cáo an toàn hệ thống, giấy chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chấp thuận về môi trường, đào tạo nhân sự vận hành và bảo trì, nghiệm thu hoàn thành dự án…) để bảo đảm đưa vào sử dụng tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên vào tháng 12 năm 2024.

Đồng thời, UBND thành phố Hồ Chí Minh rà soát các nguồn vốn và phương án thu xếp, sử dụng vốn vay, sớm làm việc với nhà tài trợ để hoàn tất thủ tục gia hạn hiệp định vay, lập kế hoạch triển khai hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì phối hợp với các vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, với vai trò là Bộ chuyên ngành tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành liên quan để tháo gỡ tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án (khi có yêu cầu) để sớm đưa dự án vào vận hành khai thác theo đúng kế hoạch, tiến độ.

Bộ Xây dựng, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu theo quy định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ hoàn thành các dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với thành phố Hà Nội hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, báo cáo lãnh đạo Chính phủ trong tháng 5 năm 2024. Phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên trong tháng 6 năm 2024 và tổng hợp, tham mưu Chính phủ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án.

Bộ Tài chính làm việc với nhà tài trợ ADB hoàn thiện các thủ tục để ký, sửa đổi bảng phân bổ vốn vay cho dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - Ga Hà Nội trong tháng 5 năm 2024. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp sớm hoàn tất thủ tục cấp ý kiến pháp lý và giới thiệu chữ ký rút vốn theo đề nghị của JICA đối với thỏa thuận vay số 4 của khoản vay VN22-P1 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành – Suối Tiên trong tháng 5 năm 2024.

Bộ Công an chỉ đạo cơ quan phòng cháy chữa cháy chủ trì phối hợp với chủ đầu tư để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến phòng cháy chữa cháy đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án.

Các thành viên Tổ công tác (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao) chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ với địa phương, hướng dẫn, hoàn thiện thủ tục liên quan trong quá trình triển khai các dự án.

Tiến Đạt