Đức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

Thứ sáu, 31/3/2023 | 17:35 GMT+7
Ngày 31/3, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) phối hợp tổ chức Hội thảo tổng kết dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (VN-SIPA).

Tại hội thảo, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết, sau gần 4 năm triển khai, dự án VN-SIPA đã hỗ trợ các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thực hiện Thỏa thuận Paris. Với sự hỗ trợ của dự án và một số đối tác khác, Việt Nam đã trình Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) năm 2020 và cập nhật năm 2022, đưa trách nhiệm giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Bên cạnh đó, các khung chính sách, kế hoạch về biến đổi khí hậu nhằm đưa ra lộ trình thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 cũng được xây dựng và hoàn thiện.

VN-SIPA cũng tư vấn, hỗ trợ các Bộ, ngành xây dựng 4 hệ thống Đo đạc - Báo cáo - Thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp ngành gồm: sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF), giao thông vận tải, xây dựng, và quản lý chất thải; xây dựng các chính sách, kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, trong đó có thông tư Hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với ô tô con, xe mô tô, xe máy sử dụng năng lượng điện; rà soát mức giảm phát thải khí nhà kính đối với hoạt động chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng tại năm thành phố lớn; quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải chủ trì.

Hội thảo tổng kết dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

Hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (bao gồm kế hoạch giảm phát thải khí mêtan) ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030; thực hiện NDC ngành trồng trọt, chăn nuôi, LULUCF… Hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, thúc đẩy thực hiện Kế hoạch Thích ứng quốc gia (NAP) và Hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) các hoạt động thích ứng cấp quốc gia. Các chính sách, kế hoạch mang tính chiến lược đều được các Bộ, ngành lồng ghép các giải pháp thực hiện NDC nhằm xây dựng một nền tảng, cơ sở pháp lý hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Ngoài ra, dự án VN-SIPA đã thí điểm thành công 3 giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) đô thị ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) và 5 mô hình canh tác nông nghiệp dựa vào hệ sinh thái và nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh.

Với các kết quả đáng kể trong giai đoạn I của dự án VN-SIPA, tại hội thảo, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã cùng thảo luận về kế hoạch triển khai giai đoạn II của dự án từ năm 2023 - 2028. Giai đoạn này có mục tiêu hướng tới hoàn thiện thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu tại Việt Nam; tăng cường khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học; đưa ra những hành động giảm nhẹ và thích ứng có thể đo lường kết quả.

Dự án cũng cần hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện các cam kết tại Hội nghị COP26 và Tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Trong đó, chú trọng thực hiện NDC và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học; tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật triển khai JETP, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào giảm phát thải khí nhà kính.

Ông Jens Schmid-Kreye, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam nhấn mạnh, VN-SIPA là ví dụ cho sự hợp tác thành công giữa Đức và Việt Nam, mở đường cho các hoạt động hợp tác mạnh mẽ hơn với những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới. Hai nước sẽ cùng nhau hướng tới mục tiêu quốc gia trung hòa carbon vào năm 2050, thực hiện NDC và mục tiêu cụ thể của JETP.

Khánh An