Duy trì đà tăng trưởng và phát triển của thị trường kinh doanh sản phẩm khí

Thứ bảy, 21/5/2022 | 20:32 GMT+7
Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã vừa tổ chức Hội nghị Kinh doanh các sản phẩm khí năm 2022 nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Khối kinh doanh và trao đổi giải pháp phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh khí.

Hội nghị nhằm tạo một diễn đàn để các đơn vị kinh doanh, các Ban chuyên môn của PV GAS có thể cập nhật xu hướng, diễn biến mới trên thị trường năng lượng, đánh giá thực trạng công tác kinh doanh cũng như cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn về chính sách, cơ chế, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu/nhiệm vụ mà Tổng công ty đã giao trong năm 2022, chiến lược phát triển các đơn vị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 cũng như kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2035 của PV GAS.

Hội nghị đã lắng nghe đại diện của Viện Dầu khí Việt Nam trình bày báo cáo đánh giá tình hình kinh tế, chính trị, dự báo xu hướng diễn biến giá dầu, giá khí và các sản phẩm khí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS; đánh giá các xu hướng chuyển dịch năng lượng, xu hướng sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch. 

Cũng tại hội nghị, Ban Thị trường PV GAS có báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2022 của Khối kinh doanh. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng khí tiêu thụ đạt hơn 350 triệu m3 chiếm xấp xỉ 14% tổng sản lượng khí của PV GAS, sản lượng LPG đạt 800 ngàn tấn, tương đương 130% kế hoạch, doanh thu đạt hơn 21 ngàn tỷ đồng đóng góp khoảng 60% tổng doanh thu của toàn PV GAS. 

Hội nghị Kinh doanh sản phẩm khí PV GAS năm 2022

Các báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, trong đó đặc biệt là vấn đề về nguồn cung, biến động giá… đã và đang làm ảnh hưởng rất đáng kể đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm khí. Trong thời gian tới, công tác kinh doanh các sản phẩm khí của PV GAS nói chung và các đơn vị nói riêng sẽ tiếp tục chịu tác động của nhiều yếu tố trong đó bao gồm việc giá khí tăng quá cao làm giảm lợi thế cạnh tranh so với các nhiên liệu thay thế, việc suy giảm nguồn cung khí nội địa, các khó khăn trong việc nhập khẩu LNG… Do đó, cần thiết phải xây dựng các giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng và phát triển của thị trường. 

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến của các Ban và các đơn vị, ông Phạm Văn Phong, Phó Tổng giám đốc PV GAS yêu cầu các Ban chuyên môn, đơn vị trong khối kinh doanh sản phẩm khí của PV GAS xác định: với bối cảnh của thị trường kinh doanh các sản phẩm khí có nhiều thay đổi so với trước đây, những quyết định liên quan cần được điều chỉnh kịp thời hơn với các thay đổi của thị trường. Trước mắt đề nghị các đơn vị rà soát, hoàn thiện quy chế, định hướng kinh doanh nhằm tối ưu hóa hoạt động, tận dụng lợi thế và phát huy sức mạnh tổng thể của các đơn vị trong Khối. 

Để phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua hướng đến phát triển bền vững cần thiết phải xây dựng các giải pháp nhằm hài hòa lợi ích giữa các đơn vị trong và ngoài Khối kinh doanh và với khách hàng. 

Hải Long