Gần 200 cơ sở vi phạm môi trường, lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy khó thoát ô nhiễm

Thứ sáu, 29/11/2019 | 16:17 GMT+7
Trong năm 2019, các địa phương thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đã tiến hành kiểm tra và xử phạt 183 cơ sở vi phạm về lĩnh vực môi trường.

Theo Báo cáo của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, tính đến hết tháng 9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội cùng các ngành, địa phương đã thanh kiểm tra 775 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 165 cơ sở, đơn vị với tổng số tiền xử phạt gần 4,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP. Hà Nội đã tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra chuyên ngành và kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng của một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Tính đến hết tháng 7/2019, Sở Xây dựng đã trực tiếp và chỉ đạo các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện tiến hành kiểm tra 11.990 công trình, ban hành 681 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng (trong đó có các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường tại các công trường xây dựng) với tổng số tiền xử phạt trên 5,24 tỷ đồng.

Sông Nhuệ - sông Đáy vẫn đang ô nhiễm trầm trọng do nước thải chưa qua xử lý xả thẳng ra sông

9 tháng đầu năm 2019, Sở TN&MT tỉnh Nam Định đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 23 cơ sở. Đối với Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Nam Định, trong 8 tháng đã kiểm tra 10 cơ sở và cả 10 cơ sở này đều có vi phạm về lĩnh vực môi trường, tổng số tiền xử phạt là 239 triệu đồng.

Tại tỉnh Hà Nam tính đến hết tháng 10/2019, Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra 60 đơn vị, trong đó đã xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BVMT đối với 19 đơn vị với tổng số tiền xử phạt trên 348 triệu đồng.

Tính đến hết tháng 9/2019, Sở TNMT tỉnh Ninh Bình đã thanh, kiểm tra 25 cơ sở, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều tồn tại như: Không có thủ tục pháp lý về BVMT; thực hiện không đúng một trong các nội dung trong đề án BVMT đã được phê duyệt; thải khí thải, nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép… Sở đã lập biên bản và trình cấp có thẩm quyền xử phạt với tổng số tiền trên 1,85 tỷ đồng.

Tại tỉnh Hoà Bình: 9 tháng đầu năm 2019, tổng số lượng các đối tượng xả thải vào lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy được thanh tra, kiểm tra là 19 cơ sở, doanh nghiệp, trong đó xử phạt 7 cơ sở, đơn vị với tổng số tiền xử phạt 201 triệu đồng.

Bên cạnh đó, năm 2019 Tổng cục Môi trường đã tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc tại tỉnh Hoà Bình và đã ban hành Quyết định số 43/QĐ – XPVPHC ngày 12/07/2019 xử phạt vi phạm hành chính về BVMT của công ty với tổng số tiền phạt và truy thu phí BVMT đối với nước thải trốn nộp trên 1,22 tỷ đồng.

V. Nam (t/h)