Sơn La xử lý hành vi vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái quy định

Thứ ba, 19/11/2019 | 10:06 GMT+7
UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Công an tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; kiểm tra xử lý hành vi vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái quy định.

UBND tỉnh Sơn La vừa có Công văn gửi các sở, ngành, các huyện, thành phố, triển khai nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao Sở Xây dựng, Sở Công thương, theo chức năng nhiệm vụ triển khai rà soát, hoàn thiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn.

Tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, việc chấp hành thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật trong khai thác khoáng sản…

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra việc trồng rừng thay thế với các diện tích đã chuyển đổi mục đích để khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành và không thực hiện.

Sơn La tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác với các khu vực khoáng sản đã được khoanh định, công bố là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác khoáng sản không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường.

Tăng cường thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong khai thác chế biến khoáng sản. Rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ kiểm kê trữ lượng khoáng sản trước khi thực hiện đóng cửa mỏ.

Tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tập trung vào khu vực đã có kế hoạch đấu giá, các khu vực được khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, đặc biệt với các báo cáo thăm dò khoáng sản thuộc diện mỏ phân tán, nhỏ lẻ; mỏ phát hiện khoáng sản đi kèm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo an toàn lao động. Ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; kiểm tra xử lý hành vi vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái quy định.

Cục thuế tỉnh đôn đốc việc thu, nộp và xử lý chậm nộp tiền, thực hiện xử lý vi phạm hành chính về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định về quản lý thuế.

UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Tăng cường thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo an toàn lao động; bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/02/2020.

V. Nam