Bình Định thu hồi giấy phép 15 doanh nghiệp khoáng sản không đóng tiền phục hồi môi trường

Thứ sáu, 18/10/2019 | 09:51 GMT+7
UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi Giấy phép hoặc đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét xử lý theo quy định đối với 15 doanh nghiệp có mỏ khoáng sản đang khai thác không nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường số tiền hơn 20,3 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Báo cáo của của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), hiện nay có 7/25 doanh nghiệp đã nộp đủ tiền ký quỹ đến năm 2018; 3/25 doanh nghiệp đã nộp một phần tiền ký quỹ đến năm 2018; 15/25 doanh nghiệp không nộp tiền ký quỹ đến năm 2018 (14 mỏ do UBND tỉnh Bình Định cấp và 01 mỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép). Sở TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản do vi phạm quy định tại Điều 58 Luật Khoáng sản của 17 doanh nghiệp.

Trên cơ sở báo cáo của Sở TN&MT, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với 15 doanh nghiệp không nộp tiền ký quỹ đến năm 2018, giao Sở TN&MT rà soát, báo cáo UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi giấy phép hoặc đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét xử lý theo quy định. Đối với 03 doanh nghiệp chưa nộp đủ tiền ký quỹ đến năm 2018, thời hạn đến hết tháng 11/2019, nếu doanh nghiệp nào không nộp đủ thì Sở TN&MT rà soát, báo cáo UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi giấy phép.

Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản còn thời hạn, nhưng doanh nghiệp chưa đưa dự án vào hoạt động hoặc chưa nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nợ tiền ký quỹ cải tạo môi trường, giao Sở TN&MT rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh thu hồi giấy phép theo quy định. Đối với các doanh nghiệp đã hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép, trong đó được UBND tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường và phê duyệt tiền cấp quyền theo quy định trước khi cấp phép, nhưng đến nay doanh nghiệp chưa nộp tiền ký quỹ và tiền cấp quyền, giao Sở TN&MT rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh thu hồi Quyết định phê duyệt cấp quyền khai thác khoáng sản, Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Vũ Nam