Gắn vấn đề quản lý rác thải nhựa với sức khỏe con người

Chủ nhật, 19/12/2021 | 15:59 GMT+7
Nhằm kết nối các sáng kiến hiện nay về nhựa và sức khỏe; hỗ trợ huy động nguồn lực về kỹ thuật và tài chính, chia sẻ các kinh nghiệm triển khai, góp phần vào quá trình vận động chính sách liên quan đến chất thải nhựa và sức khỏe… chương trình “Đối tác hành động về nhựa và sức khỏe” (PHA) đã được thành lập.

Tại Việt Nam, ước tính khoảng 25 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mỗi năm, trong đó tỷ lệ nhựa chiếm từ 10 – 20% (tương đương 2,5 - 5 triệu tấn rác thải nhựa). Tỷ lệ rác nhựa và túi nilon dùng một lần ở các đô thị Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng; chiếm 10 - 20% chất thải rắn sinh hoạt. Riêng Hà Nội, tỷ lệ chất thải nhựa chiếm khoảng 12 - 18%, trong đó các loại film, túi nilon chiếm tỷ lệ 10 - 15%. 

Với những con số đáng báo động trên, mới đây, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) cùng 3 đối tác: Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), Mạng lưới sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN), Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế (Gimasys) tổ chức lễ công bố thành lập “Đối tác hành động về nhựa và sức khỏe” (PHA). Chương trình được thành lập nhằm kết nối các sáng kiến hiện nay về nhựa và sức khỏe, hỗ trợ việc huy động nguồn lực về kỹ thuật và tài chính, chia sẻ các kinh nghiệm triển khai, góp phần vào quá trình vận động chính sách liên quan đến chất thải nhựa và sức khỏe, tăng cường hiệu quả của các sáng kiến liên quan.

Gắn vấn đề môi trường, xử lý rác thải nhựa với sức khỏe

Ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng ISPONRE đánh giá: Giải quyết ô nhiễm nhựa đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các bên liên quan, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Việc thành lập PHA là cơ hội để huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan nhằm giảm tác động của chất thải nhựa đến sức khỏe con người.

Tại buổi lễ, bà Christine Gandomi, Giám đốc Phòng Năng lượng và Môi trường, USAID Việt Nam hy vọng rằng, sự thành lập của PHA sẽ đánh dấu khởi đầu mới trong hợp tác, trao đổi kiến thức, thông tin cũng như thực hành tốt các liên quan đến ô nhiễm rác thải nhựa. PHA sẽ là một trong những mối quan hệ đối tác đầu tiên tập trung vào nhựa và tác động của nhựa đến sức khỏe con người. Những trao đổi từ PHA sẽ giúp chúng ta cùng nhau giải quyết các vấn đề phát triển cấp bách tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện từ Bộ Y Tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đối tác đã cùng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến: kiến thức, dữ liệu, bằng chứng về mối liên hệ giữa sức khỏe và nhựa; một số chính sách về quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong giải quyết các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhựa…

Hiện PHA đã huy động được sự tham gia của 18 tổ chức tại Việt Nam. Trong thời gian tới, PHA sẽ hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước thực hiện các hoạt động về vận động chính sách liên quan đến rác thải nhựa và sức khỏe, xây dựng và vận hành cổng thông tin dữ liệu, thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về mối liên hệ giữa nhựa và sức khỏe và triển khai các mô hình thí điểm nhằm giảm ô nhiễm nhựa.

Thanh Tâm