Gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

Thứ ba, 15/2/2022 | 14:48 GMT+7
Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) yêu cầu các đơn vị liên quan gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.

Ngày 15/2, tại TPHCM, đoàn công tác của PV Power có buổi làm việc với chi nhánh Tổng công ty – Ban quản lý Dự án điện (PVPP) về kế hoạch năm 2022 của đơn vị và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Giám đốc PVPP trình bày sơ bộ về tình hình hoạt động của PVPP trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Theo đó, PVPP sẽ tiếp tục ổn định bộ máy tổ chức, bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc để quản lý chặt chẽ, đúng quy định các nhiệm vụ đối với dự án trọng tâm nhất là dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4. 

Đây được coi là dự án phát triển nguồn điện quan trọng của đất nước, được Chính phủ, các Bộ ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV Power rất quan tâm. Công tác quản lý dự án từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát quá trình thực hiện, đánh giá từng bước/giai đoạn đối với từng hợp đồng, mỗi nhà thầu, các bên liên quan đảm bảo chất lượng, tiến độ và tính thống nhất. Đối với công tác tiếp nhận, giải ngân, PVPP đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty để đảm bảo thực hiện theo tiến độ thực hiện dự án, đạt hiệu quả cao. Các hợp đồng mua bán điện (PPA) với EPTC, hợp đồng mua bán khí (GSA) với PV GAS tiếp tục được triển khai để đảm bảo sẵn sàng cho nhà máy hoạt động trong tương lai.

Đoàn công tác của PV Power làm việc với chi nhánh Tổng công ty – Ban quản lý Dự án điện (PVPP)

Cùng với đó, PVPP cũng thực hiện công tác phát triển các dự án khác của PV Power như dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội phát triển các dự án khác phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Kết luận buổi làm việc, Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh nhấn mạnh, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nguồn điện đất nước. Do đó, PVPP và các Ban chức năng của PV Power cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án từ khâu giải phóng mặt bằng; ký kết các hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; công tác đấu nối dự án vào hệ thống điện quốc gia…

Bên cạnh đó, ông Lê Như Linh cũng đề nghị PVPP cần chuẩn bị sẵn nguồn lực, nhân sự để tiếp tục phát triển các dự án khác theo chiến lược của Tổng công ty.

Tùng Lâm