Tiết kiệm điện năng

Giảm phát thải carbon và chuyển đổi năng lượng trong ngành công nghiệp tại Việt Nam

Thứ ba, 2/11/2021 | 14:48 GMT+7
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý từ các tổ chức, chuyên gia cho dự thảo văn kiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát thải thấp trong ngành công nghiệp ở Việt Nam”.

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới đã huy động được nguồn tài trợ cho hoạt động thúc đẩy giảm phát thải khí carbon và chuyển đổi năng lượng trong ngành công nghiệp tại Việt Nam. 

Trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và các bên liên quan xây dựng dự thảo văn kiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát thải thấp trong ngành công nghiệp ở Việt Nam” (Technial Assistance Project for Vietnam's Decarbonization and Energy Transition – V-TED). 

Dự kiến, dự án hỗ trợ kỹ thuật V-TED sẽ được thực hiện trong 2 năm. Đơn vị chủ trì dự án là Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương.

Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát thải thấp trong ngành công nghiệp. (Ảnh minh họa)

Mục tiêu tổng quát của dự án là hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp ở Việt Nam. Thông qua đó, dự án góp phần định hướng, chuyển đổi năng lượng và phát triển ngành công nghiệp của Việt Nam theo hướng bền vững, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về các mục tiêu thiên niên kỷ và giảm phát thải khí nhà kính.

Cụ thể, dự án sẽ thúc đẩy quá trình giảm phát thải carbon và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam thông qua áp dụng các công nghệ hiệu quả năng lượng trong công nghiệp. Tạo ra môi trường/cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuận lợi trong việc áp dụng tín chỉ phát thải cho từng ngành công nghiệp. Xây dựng năng lực tại Việt Nam để cung cấp và chuyển giao các kết quả giảm thiểu phát thải khí carbon với các bên khác theo Thỏa thuận Paris cũng như tiếp cận tài chính khí hậu/carbon quốc tế. Thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam.

Dự kiến, các hợp phần của dự án gồm: thúc đẩy và thí điểm các công nghệ sáng tạo và phát thải thấp; nâng cao năng lực và chia sẻ kiến thức về công nghệ sáng tạo phát thải thấp; cải thiện mức độ sẵn sàng về tín dụng carbon theo ngành trong phân ngành. Các nội dung của dự án V-TED đã được Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương rà soát, thảo luận chi tiết với các đơn vị liên quan để tránh trùng lặp với các dự án, chương trình đang triển khai trong Bộ.

Tiến Đạt