Văn hóa, du lịch

Hà Nội: Đến năm 2030, 100% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn

Thứ tư, 16/6/2021 | 16:29 GMT+7
Ngày 16/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Kế hoạch, thành phố sẽ triển khai 6 nhóm nhiệm vụ và 7 giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu của cuộc vận động. Cụ thể, phấn đấu số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 42,5% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 45% dân số của thành phố. Số gia đình luyện tập thể dục, thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 31% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 35% số hộ gia đình trong thành phố.

UBND thành phố đặt mục tiêu, năm 2021, thiết chế văn hóa, thể thao thôn đạt 95%, đến năm 2025, số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 86 - 88%, làng văn hóa đạt 65%, tổ dân phố văn hóa đạt 75%. Đến năm 2030, con số này là 100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%, làng văn hóa đạt 70%, tổ dân phố văn hóa đạt 80% theo quy định và có ít nhất 3 câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở trở lên.

Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh

Về thể dục, thể thao trường học, toàn thành phố phấn đấu: số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; trên 90% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và trên 95% vào năm 2030.

100% trường bậc phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt 75 - 80% và đến năm 2030 đạt 85 - 90% tổng số trường. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong triển khai tổ chức cuộc vận động, lấy khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn chính để triển khai cuộc vận động, đồng thời là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả của cuộc vận động…

Khánh An