Hà Nội ban hành chỉ thị về công tác PCTT&TKCN năm 2021

Thứ tư, 7/4/2021 | 22:52 GMT+7
Theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 5/4 của UBND thành phố Hà Nội, tất cả các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, đoàn thể quần chúng nhân dân cần tích cực tham gia làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trên địa bàn thành phố năm 2021.

Cụ thể, để chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra, bảo vệ người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cần thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết.

Như, UBND quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và TKCN trên địa bàn; xây dựng, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; có kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh các hậu quả do sự cố, thiên tai gây ra.

Công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thủ đô

Thường xuyên kiểm tra, xác định những khu vực nguy hiểm trên địa bàn (ven sông, địa bàn trũng, thấp, nơi có nguy cơ sạt lở đất, khu vực chịu tác động của lũ rừng ngang, lũ quét...), xây dựng phương án, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi thiên tai có thể xảy ra. Dự trữ đủ lương thực, thuốc men, cây, con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai; kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, TKCN; vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai tại gia đình mình và tích cực tham gia công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, TKCN của địa phương.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật về PCTT, đê điều, thủy lợi ngay từ khi mới phát sinh trên địa bàn.

Khi có sự cố, thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố, các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và TKCN; chủ động huy động lực lượng, chỉ huy quyết liệt, ứng phó mọi tình huống xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ theo đúng quy định; tổng hợp, thông tin, báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố cũng cần thường xuyên tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, chỉ huy, điều hành kịp thời, hiệu quả công tác PCTT&TKCN trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu và dịch bệnh phức tạp hiện nay. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án PCTT&TKCN sát với tình hình thực tế của thành phố. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, thành phố.

Gia Linh