Hà Nội cấp điện hạ áp cho khách hàng có tổng công suất sử dụng ≤ 160kVA

Thứ ba, 16/3/2021 | 15:46 GMT+7
Từ ngày 15/3/2021, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) triển khai cấp điện đối với trường hợp phụ tải khách hàng sử dụng ≤ 160kVA cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể, đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng điện với công suất từ 89 kVA đến ≤ 160kVA (tương đương 80kW đến 145kW), EVNHANOI sẽ triển khai cấp điện hạ áp (bao gồm cả cấp mới và nâng công suất). Khách hàng sẽ không phải bố trí vốn để xây dựng trạm biến áp.

Nhân viên của EVNHANOI kiểm tra thông số vận hành đường dây

Trước đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn TP Hà Nội: chủ đầu tư công trình xây dựng có tổng nhu cầu sử dụng công suất điện từ 80kW trở lên có trách nhiệm bố trí quỹ đất để xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp để cấp điện.

Đối với trường hợp lưới điện phân phối bị quá tải hoặc do nguyên nhân khách quan chưa đảm bảo cấp điện, khách hàng và công ty điện lực cùng làm việc để giải quyết. 

An Vinh