Hiệp hội Môi trường Đô thị và khu công nghiệp Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập

Thứ sáu, 23/4/2021 | 17:46 GMT+7
Ngày 23/4, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp (MTĐT&KCN) Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (1995 – 2020).

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, GS.TSKH Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch Hiệp hội MTĐT&KCN Việt Nam cho biết: Trong 25 năm qua, Hiệp hội đã thực sự trở thành tổ chức nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng và uy tín của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà quản lý, nhà khoa học, công nhân viên chức, công dân… hoạt động trong lĩnh vực môi trường đô thị và khu công nghiệp, cũng như các chuyên ngành liên quan. Đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với công tác môi trường đô thị, góp phần làm cho các đô thị trong toàn quốc ngày càng sáng – sạch – đẹp.

Theo GS.TSKH Nguyễn Văn Liên, với mạng lưới rộng khắp các đô thị, khu công nghiệp trong cả nước Hiệp hội đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào công việc nghiên cứu, tư vấn tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền các cấp, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Nhờ đó, góp phần to lớn vào việc bảo vệ môi trường và ngăn chặn có hiệu quả các ảnh hưởng làm suy thoái môi trường; giải quyết từng bước bức xúc của nhân dân trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt đô thị, xử lý rác y tế, rác công nghiệp; giải quyết xóa dần các điểm rác tồn đọng, đảm bảo vệ sinh đường phố và khu dân cư; từng bước hiện đại hệ thống chiếu sáng đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường biển, các khu du lịch văn hóa – lịch sử quan trọng trên cả nước.

Hiệp hội trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị

Với phương châm hoạt động đoàn kết – đổi mới – phát triển, đến nay, Hiệp hội phân công trách nhiệm cụ thể để thực hiện công tác chỉ đạo mọi hoạt động liên quan kịp thời và có hiệu quả. Thực hiện tốt phân cấp, tạo điều kiện cho các Hội khu vực chủ động trong hoạt động, nghiên cứu đổi mới chế độ đối với cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách để động viên tinh thần trách nhiệm đối với công tác được giao. Tiếp tục phát triển hội viên tập thể, tập trung phát triển hội viên mới tại các Hội khu vực.

Những năm tới đây, nước ta tiếp tục phát triển theo định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vì vậy công tác bảo vệ môi trường sẽ có nhiều áp lực phải phấn đấu vượt qua. Với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và khí hậu của đất nước ta, việc bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống sẽ đòi hỏi Hiệp hội phải nỗ lực hơn nữa trong nhiều hoạt động, phấn đấu thực hiện tốt vai trò của Hiệp hội là người bảo vệ quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường đô thị; tiếp tục là đầu mối tiếp nhận các thông tin, kiến nghị của các đơn vị hội viên để phản ánh kịp thời đến các cơ quan quản lý Nhà nước về những khó khăn, vướng mắc trong chính sách, cơ chế, định mức đơn giá, chế độ đối với người lao động và những vấn đề liên quan khác; xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, các Hội khu vực về tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực môi trường đô thị và khu công nghiệp; tham gia thực hiện các dự án đầu tư, đổi mới công nghệ của các đơn vị hội viên trong Hiệp hội.

Hiệp hội MTĐT&KCN Việt Nam, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đã ký kết hợp tác với Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam)

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Hiệp hội MTĐT&KCN Việt Nam, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đã ký kết hợp tác với Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam).

PV