Bất động sản

Lâm Đồng có quy định mới về tách thửa đất

Thứ hai, 1/11/2021 | 16:57 GMT+7
Ngày 1/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND (Quyết định số 40) về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Sau gần nửa năm tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa đất để rà soát những vướng mắc về yêu cầu hình thành đường giao thông với thửa đất mới hình thành, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quy định mới về tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đất. 

Về điều kiện tách thửa và hợp thửa đất có hình thành đường giao thông mới, nhằm hạn chế tình trạng phân lô bán nền tràn lan như trong thời gian qua, Quyết định số 40 đã có một số quy định về diện tích. 

Cụ thể, với thửa đất hoặc khu đất (gồm nhiều thửa đất) nhỏ hơn 5ha thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt bản vẽ kèm văn bản thống nhất. Trong đó phải thể hiện các quy chuẩn quy định liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đường giao thông…

Ngoài ra, thửa đất hoặc khu đất khi tách thửa, hợp thửa có diện tích lớn hơn 5.000m2 (sau khi trừ diện tích đường giao thông) thì phải dành ít nhất 5% để xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng. 

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất có diện tích lớn hơn 5ha, khi muốn tiến hành tách thửa, hợp thửa thì người sử dụng đất phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng, trình phê duyệt theo quy định. 

So với quy định cũ, Quyết định số 40 không có nhiều thay đổi về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Chỉ có một số thay đổi về chiều rộng cạnh tiếp giáp mặt đường đối với thửa đất mới hình thành. 

Cụ thể, đối với đất ở tại khu vực đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn), thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp như sau: 

Đối với đất ở khu vực nông thôn thuộc quy hoạch đất ở nông thôn đã có quy hoạch kiến trúc dạng nhà ở thì thực hiện theo quy hoạch. 

Trường hợp chưa có quy hoạch dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích thửa đất mới hình thành sau tách thửa không nhỏ hơn 72 m2 và chiều rộng mặt đường tối thiểu 4,5 m. 

Đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa là 500 m2 tại khu vực đô thị, 1.000 m2 tại khu vực nông thôn. Trường hợp tiếp giáp đường giao thông thì ngoài diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định thì còn phải đảm bảo có cạnh tiếp giáp đường không nhỏ hơn 10 m. 

Những thửa đất có nhiều mục đích sử dụng, nếu thuộc quy hoạch đất ở mà muốn tách thửa đất ở đồng thời có đất nông nghiệp thì thực hiện theo quy định nêu trên. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp không cần đảm bảo tối thiểu 500 m2.

Nếu thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu tách thửa là 500 m2 nhưng diện tích đất ở chỉ thuộc một trong các thửa đất sau khi tách. Trường hợp tách đất ở ra thuộc các thửa đất khác nhau thì diện tích đất ở trong từng thửa đất sau khi tách tối thiểu phải 500 m2

Hạ Quyên