Tiết kiệm điện năng

Lào Cai: Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện

Thứ ba, 2/7/2024 | 08:00 GMT+7
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 3463/UBND-KT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu: các cơ quan hành chính, sự nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức kinh tế và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện chỉ thị số 20/CT-TTg.

Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường, tiết kiệm điện; góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

Tăng cường triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì thành lập đoàn kiểm tra với thành phần gồm: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Lào Cai. Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra một số cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị chiếu sáng công cộng trong việc chấp hành pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin chỉ thị số 20/CT-TTg, kế hoạch số 347/KH-UBND và nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3463/UBND-KT ngày 28/6/2024 đến các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

Đình Tú