Ngày Nước thế giới năm 2023: Thúc đẩy sự thay đổi

Thứ ba, 14/2/2023 | 14:53 GMT+7
Ngày Nước thế giới năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 22/3/2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường.

Chiến dịch cho Ngày Nước thế giới năm 2023 hiện đang được triển khai. Trọng tâm của chiến dịch là thúc đẩy thay đổi để giải quyết cuộc khủng hoảng nước và vệ sinh. Với chủ đề “Be the change” (Thúc đẩy sự thay đổi), sự kiện nhằm khuyến khích mọi người tham gia để cùng thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ và quản lý nguồn nước.

Những cam kết thay đổi nhân Ngày Nước thế giới sẽ được bổ sung vào Chương trình hành động vì nước, sẽ được phát động tại Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc năm 2023 vào ngày 22/3 tới.

Ngày Nước thế giới năm 2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi”

Chương trình Hành động vì nước là tập hợp các cam kết tự nguyện từ các Chính phủ, công ty, tổ chức, cơ quan, liên minh và các thành viên của cộng đồng, được xây dựng nhằm thúc đẩy các mục tiêu về nước và vệ sinh đã được quốc tế thống nhất, trong đó đáng chú ý nhất là Mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6) của Liên Hợp Quốc - “Nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030”.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, thế giới đang đi chệch hướng nghiêm trọng trong việc thực hiện mục tiêu SDG6. Dữ liệu mới nhất cho thấy các Chính phủ phải nỗ lực hơn gấp 4 lần thì mới có thể đạt được mục tiêu này đúng hạn. Trong khi đó, sự hoạt động khác thường trong suốt vòng tuần hoàn nước (còn gọi là chu trình nước) đang tác động đến tất cả các vấn đề lớn trên toàn cầu, từ sức khỏe đến nạn đói, bình đẳng giới đến việc làm, giáo dục đến công nghiệp, thảm họa đến hòa bình.

Vì vậy, sự thay đổi nhanh chóng trong hành động là cần thiết và mọi người đều là nhân tố quan trọng trong công cuộc trên.

Mỗi hành động dù nhỏ đến đâu cũng sẽ tạo nên sự khác biệt. Do đó, Liên Hợp Quốc đề ra một số hành động nhân Ngày Nước thế giới 2023 như:

Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới.

Trong truyện cổ tích, con chim ruồi đã mang theo từng giọt nước để dập tắt hỏa hoạn. Nó đã làm mọi thứ có thể. Hãy giống như con chim ruồi và hành động ngay bây giờ!

Lam An