Phối hợp với Pháp trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Thứ sáu, 10/2/2023 | 16:49 GMT+7
Mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Châu Trần Vĩnh đã chủ trì buổi làm việc với Cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD) về quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Tại cuộc họp, Giám đốc quốc gia Cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD) Herve Conan chia sẻ, sau chuyến đi thực địa tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, các chuyên gia quốc tế đã hoàn thành và gửi Cục Quản lý tài nguyên nước Việt Nam dự thảo báo cáo về việc góp ý sửa đổi Luật tài nguyên nước và thành lập Ủy ban lưu vực sông cùng các công cụ kinh tế cho việc quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước làm việc với AFD tại Việt Nam về quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Trong buổi làm việc lần này, ông Patrick Laigneau, chuyên gia tài nguyên nước của Pháp đã đề xuất 3 phương án về lộ trình thành lập Ủy ban lưu vực sông (UBLVS) tại Việt Nam. Trong đó, phương án I là thành lập cơ cấu tài chính và kỹ thuật vững chắc cho các UBLVS chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của Pháp, thành lập các Văn phòng UBLVS tại các lưu vực lớn và các tiểu lưu vực được ưu tiên; phương án II là quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên cấp độ lưu vực sông lớn, thiết lập Văn phòng Trung ương và các Văn phòng trực thuộc tại các lưu vực sông lớn cùng với cơ sở thông tin, dữ liệu, kinh nghiệm chuyên môn có liên quan; phương án III là quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên cấp độ tiểu lưu vực, tương tự với phương án II nhưng chỉ tập trung vào các tiểu lưu vực sông được ưu tiên.

Sau khi lắng nghe những ý kiến từ phía chuyên gia Pháp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, phương án II sẽ là phương án tương đối phù hợp với Việt Nam trong việc quản lý tổng hợp UBLVS. Tuy nhiên, mô hình UBLVS cần phải điều chỉnh theo hướng vận hành điều hòa, phân bổ nguồn nước bằng bộ công cụ kỹ thuật và chính sách về thu hút xã hội hóa sự tham gia của tư nhân vào công tác quản lý.

Ông Châu Trần Vĩnh bày tỏ mong muốn các chuyên gia tài nguyên nước của Pháp tiếp tục nghiên cứu, chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng chính sách tài nguyên nước Việt Nam trong thời gian tới.

Khả Như