Nỗ lực đạt chỉ tiêu về tỷ lệ xử lý nước thải đô thị Hà Nội

Thứ hai, 16/1/2023 | 11:34 GMT+7
Theo Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025, thời gian tới Ban sẽ nỗ lực thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50 - 55%.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo đang tiếp tục đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị thành phố giai đoạn 2021 - 2025; đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố tổ chức tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Năm 2022, thành phố đã triển khai thực hiện thủ tục đầu tư với 4 dự án xử lý nước thải thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sử dụng nguồn vốn đầu tư công gồm: xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Sơn Tây, thị xã Sơn Tây; xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Kiến Hưng, quận Hà Đông; hệ thống thu gom nước thải (lưu vực S1) về Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở; xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ.

Nỗ lực phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Nội

Thời gian tới, nhằm nỗ lực thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50 - 55%, thành phố tiếp tục kêu gọi 3 dự án xử lý nước thải sử dụng nguồn vốn xã hội hóa gồm: xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô (quận Nam Từ Liêm); xây dựng hệ thống xử lý nước thải An Lạc (quận Long Biên); xây dựng hệ thống xử lý nước thải Phúc Đồng (quận Long Biên); đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải phân tán (công suất dưới 5.000m3/ngày đêm) đối với các huyện xây dựng đề án thành lập quận; dự án thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt tại thôn Thiết Úng (xã Vân Hà, huyện Đông Anh); đề án phát triển hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải tại các lưu vực huyện Đông Anh.

Theo Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU Nguyễn Ngọc Tuấn, đây là chương trình lớn, khó nên phải có cách thức triển khai phù hợp. Thời gian qua, các đơn vị đã triển khai thực hiện chương trình rất trách nhiệm, nghiêm túc, bài bản, khoa học, có nhiều cách làm sáng tạo, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đề nghị các đơn vị cần tập trung đối chiếu, rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu đã được ký giao ước thi đua, định lượng cụ thể để triển khai có chất lượng, hiệu quả, thực chất. Nâng cao năng lực hiệu quả lãnh đạo để thực hiện tốt. Thành viên Ban Chỉ đạo, tổ công tác duy trì công tác giao ban, kiểm tra, đôn đốc, trong đó, cần tập trung vào những chỉ tiêu khó thực hiện, đặc biệt là xử lý nước thải.

Bên cạnh việc tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, các đơn vị cần yêu cầu sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của các quận, huyện, thị xã; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác phối hợp giữa thành viên Ban Chỉ đạo, giữa các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong quá trình thực hiện.

Việt Nga (T/H)