Nỗ lực đưa dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 về đích

Thứ sáu, 19/2/2021 | 14:35 GMT+7
Ngày 19/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 làm việc, nghe báo cáo tình hình triển khai dự án và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Trước đó, ngày 9/2/2021, HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án NMNĐ Thái Bình 2 (Ban Chỉ đạo) nhằm triển khai thực hiện hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành thương mại NMNĐ Thái Bình 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết số 6370/NQ-HĐTV ngày 25/12/2020 và các nội dung liên quan đến cơ chế triển khai, hoàn thành dự án NMNĐ Thái Bình 2; kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý dự án, tổng thầu PVC và các đơn vị liên quan trong việc lập tiến độ chi tiết, kế hoạch quản lý và triển khai dự án, đảm bảo an toàn.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu, đề xuất, định hướng giải pháp xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc xuất hiện trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo dự án được thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo HĐTV Tập đoàn xem xét quyết định. Ban Chỉ đạo cũng sẽ yêu cầu Ban điều hành Tập đoàn huy động nhân sự và những nguồn lực hợp lý, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án.

Buổi làm việc của Ban Chỉ đạo triển khai dự án NMNĐ Thái Bình 2

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, tổng thầu PVC đã báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ triển khai dự án cũng như kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang tồn tại. Các thành viên Ban Chỉ đạo trao đổi, thảo luận, đưa ra ý kiến về các vấn đề khó khăn, vướng mắc của dự án.

Kết luận buổi làm việc, Thành viên HĐTV Petrovietnam Nguyễn Hùng Dũng nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng trong thời gian tới là đảm bảo hoàn thành việc đầu tư xây dựng NMNĐ Thái Bình 2 tuyệt đối an toàn, đưa nhà máy vào vận hành thương mại trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo cũng như các Ban chuyên môn Tập đoàn, Ban Quản lý dự án, tổng thầu và các đơn vị tham gia cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong những công việc liên quan.

Ông Nguyễn Hùng Dũng cũng yêu cầu tổng thầu PVC cần xây dựng, đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ, hạng mục thực hiện trong thời gian tới như biện pháp thi công, tiến độ thực hiện, nhân lực cần huy động… để dễ dàng hơn cho việc kiểm soát, giám sát công việc trên công trường. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, đặc biệt các thủ tục về tài chính nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án...

Hải Long