PV GAS ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo sản xuất kinh doanh

Thứ năm, 19/3/2020 | 10:17 GMT+7
Thực hiện Chỉ thị của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với tác động kép của dịch bệnh và giá dầu sụt giảm, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tiếp tục triển khai các bước hành động kiên quyết, đồng tâm nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh, thực hiện an ninh – an toàn hệ thống khí.

Xác định đề cao nhiệm vụ cùng trách nhiệm ứng phó chủ động với tác động kép của dịch bệnh và giá dầu sụt giảm, PV GAS đã lập tức xây dựng, triển khai kế hoạch ứng phó với dịch bệnh để đảm bảo sản xuất kinh doanh liên tục. Trước đó, Tổng công ty cũng đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch với nhiệm vụ: chỉ đạo việc thiết lập và duy trì hệ thống chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra tại các đơn vị của Tổng công ty; điều hành chỉ đạo các hoạt động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra ứng với từng cấp độ/giai đoạn dịch xảy ra của từng đơn vị/Tổng công ty nơi có dịch bệnh.

Lãnh đạo PV GAS đã phân định trách nhiệm và hướng dẫn công tác phòng chống, ứng cứu khẩn cấp cho tình huống dịch bệnh có thể xảy ra tại các đơn vị của Tổng công ty nhằm các mục tiêu cụ thể: duy trì quá trình vận hành liên tục các công trình khí để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của PV GAS; hạn chế sự lây nhiễm, ảnh hưởng sức khoẻ và thiệt hại tính mạng của người lao động trong toàn Tổng công ty và cộng đồng. Kế hoạch được triển khai thực hiện ở tất cả văn phòng, các ban, trung tâm thuộc cơ quan điều hành Tổng công ty, các công ty trực thuộc, các ban quản lý các dự án; nhà thầu, khách đến làm việc, tham quan công trình khí, tòa nhà PV GAS.

PV GAS đảm bảo sản xuất kinh doanh, thực hiện an ninh – an toàn hệ thống khí

Kế hoạch đã phân vùng khu vực kiểm soát cho các công trình khí quan trọng; xác định các giai đoạn ứng phó với dịch bệnh bao gồm những dấu hiệu nhận biết, biện pháp tăng cường ứng phó thích hợp, việc chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt giai đoạn tiếp theo khi dịch bệnh tăng cao. Bản kế hoạch cũng được triển khai quyết liệt với việc phân định trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ hết sức cụ thể, công bố danh sách thông tin liên lạc khẩn cấp của Văn phòng ứng cứu sự cố PV GAS và danh sách Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Tổng công ty.

Cũng nhằm phục vụ điều phối và triển khai công tác chủ động trong bối cảnh dịch bệnh lan nhanh, PV GAS đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chế độ làm việc từ xa. Chế độ làm việc từ xa chỉ áp dụng đối với người lao động làm việc theo giờ hành chính thuộc Văn phòng cơ quan Tổng công ty/đơn vị; hướng dẫn thực hiện việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong trụ sở hoặc trong những thời điểm cần thiết, khi người lao động phải làm việc từ xa hoặc tại nhà trong trường hợp bất khả kháng/thiên tai/dịch bệnh…; đồng thời vẫn đảm bảo quyền và lợi ích hợp lý cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm cách ly/điều trị bệnh tại nhà; đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được duy trì thường xuyên liên tục.

Cũng nhằm mục tiêu hạn chế lây lan bệnh dịch, PV GAS còn tăng cường các chức năng phục vụ công tác qua mạng, tận dụng mọi năng lực thông tin liên lạc trên các phương tiện công nghệ thông tin nhưng vẫn duy trì tính bảo mật và chất lượng truyền tin. Hầu hết các hệ thống công nghệ phục vụ họp trực tuyến đều được tận dụng hết công suất, nhằm đảm bảo mạch liên lạc sản xuất kinh doanh không bị hạn chế, trong điều kiện hạn chế gặp gỡ, tiếp xúc đông người.

Hải Long