Nông nghiệp sạch

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững tại Bạc Liêu

Thứ bảy, 9/10/2021 | 16:50 GMT+7
Tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp theo hướng tối ưu hóa, trong đó sẽ tập trung phát triển kết hợp công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục chủ động tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, sạch, hữu cơ, gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản.

Tỉnh Bạc Liêu cũng xác định kế hoạch và đặt ra mục tiêu trong thời gian tới là sớm hoàn thành dự án xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 600.000 tấn, lúa đạt 1.175.000 tấn và muối đạt 55.000 tấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết: Để đạt các mục tiêu đề ra, địa phương sẽ rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện chính sách đất đai theo thẩm quyền, điều chỉnh quy hoạch theo hướng bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.

Lễ khởi công xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Đề xuất hủy bỏ những quy hoạch không khả thi, thu hồi đất đối với những dự án không hiệu quả hoặc chủ đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện. Đồng thời, rà soát, phân loại dự án đầu tư, điều chỉnh phương thức và nguồn vốn đầu tư để thu hút tối đa nguồn lực xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xoay quanh nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp trước tác động của biến đổi khí hậu, xây dựng cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã huy động nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn ODA, FDI, vốn từ các thành phần kinh tế cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Trong đó có phát triển hệ thống bảo hiểm nông nghiệp để hạn chế rủi ro trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, người dân cần phải được hỗ trợ tiếp cận thông tin khoa học, kỹ thuật, thị trường, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Tỉnh tiếp tục tuyển chọn dự án đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; cũng như đầu tư xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch; xem xét thẩm định, quyết định công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Mặt khác, để phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tỉnh Bạc Liêu sẽ xây dựng và đưa vào sử dụng một số dự án, công trình như kè chống sạt lở cửa sông, ven biển; xây dựng hệ thống công trình ngăn triều, chống ngập cho thành phố Bạc Liêu và vùng lân cận; xây dựng kết cấu hạ tầng vùng sản xuất lúa - tôm của huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai.

Tỉnh Bạc Liêu cũng dành kinh phí thực hiện các dự án cảng cá, bến cá kết hợp khu neo đậu tránh, trú bão. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai đồng bộ, ưu tiên cải tạo, nâng cấp, tu bổ và xây dựng mới hệ thống đê sông, đê biển, đảm bảo phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường gây ngập lụt, sạt lở đất, xâm nhập mặn do nước biển dâng.

Xuân Hùng (T/H)