Sản phẩm, công nghệ

Phê duyệt Đề án thành lập khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang

Thứ hai, 27/2/2023 | 14:21 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 285/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang và thay thế Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt Đề án thành lập khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hậu Giang.

Theo đề án được duyệt, khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang thành lập với mục tiêu hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin. 

Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của tỉnh. Tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam. 

Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại, thương mại điện tử và các dịch vụ công cộng, giáo dục, đào tạo, y tế, an ninh, quốc phòng. 

Bên cạnh đó, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam; nâng cao vị thế, thương hiệu công nghệ thông tin Việt Nam. Cùng với đó là việc hình thành trung tâm cung cấp hạ tầng và các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông.

UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt Đề án thành lập khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hậu Giang

Khu công nghệ số dự kiến có 2 phân khu chức năng gồm: phân khu A có khu văn phòng quản lý điều hành; khu nghiên cứu, phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; khu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông; khu ươm tạo công nghệ thông tin; khu trung tâm khởi nghiệp; khu triển lãm công nghệ thông tin, trung tâm hội nghị, hội thảo, trung tâm thương mại; khu đất hạ tầng kỹ thuật (bãi đậu xe, trạm điện, xử lý nước thải). 

Phân khu B gồm có các dịch vụ tiện ích của khu; khu thể nghiệm nông nghiệp công nghệ cao; khu công nghệ sinh học; khu quảng trường, công viên cây xanh.

Dự kiến tiến độ triển khai gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật từ 2023 - 2024 và giai đoạn xây dựng các phân khu chức năng từ 2024 - 2025, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 50 tỷ đồng. 

Vị trí dự kiến xây dựng khu công nghệ số tại đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, gần bệnh viện, trường học, có dân cư đông đúc, tổng diện tích khoảng 28,5ha. Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông sẽ là cơ quan quản lý khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang khi được thành lập.

An Vinh