Văn hóa, du lịch

Phú Thọ: Phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Thứ sáu, 8/10/2021 | 11:02 GMT+7
Ngày 7/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) ban hành Quyết định số 2578/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương; phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ. Từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch có hiệu quả.

Phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Mường ở Phú Thọ

Theo đó, từ ngày 20/10 đến 25/10, Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTT&DL sẽ phối hợp với Sở VHTT&DL, UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành phương pháp nhuộm chàm, kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Dao. Tham gia lớp tập huấn dự kiến có khoảng 45 nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và các học viên dân tộc Dao do địa phương đề xuất.

Từ ngày 26 - 31/10, tổ chức lớp tập huấn về xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghề làm thịt chua truyền thống của đồng bào dân tộc Mường.

Từ ngày 1 - 6/11, tổ chức lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Mường.

Các lớp tập huấn góp phần động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống.

Thời gian tổ chức các lớp tập huấn có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn, tùy vào tình hình dịch Covid-19 tại địa phương. Khi tổ chức tập huấn và tham gia tập huấn, cần đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh cũng như hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Minh Khang