Văn hóa, du lịch

Hải Dương phát triển du lịch chất lượng cao

Thứ ba, 5/10/2021 | 09:10 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã có Quyết định 2864/QĐ-UBND ban hành Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hải Dương là một địa phương sở hữu tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, đặc biệt là tài nguyên du lịch văn hóa với trên 3.199 di tích, trong đó có 4 di tích, cụm và quần thể di tích quốc gia đặc biệt, 142 di tích quốc gia và 244 di tích cấp tỉnh. Tỉnh có vị trí quan trọng trong phát triển du lịch ở vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc Bộ, đặc biệt là tuyến du lịch quốc gia Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh kết nối với khu vực.

Trên cơ sở khai thác tiềm năng và lợi thế, thời gian qua du lịch tỉnh Hải Dương đã có những bước phát triển đáng ghi nhận với nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ và góp phần làm thay đổi hình ảnh những khu vực có du lịch phát triển.

Hải Dương có tài nguyên du lịch văn hóa phong phú, phù hợp cho phát triển du lịch chất lượng cao

Do đó, việc thực hiện Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” với trọng tâm là phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng dịch vụ du lịch và môi trường du lịch được đảm bảo sẽ là “cú huých” tạo ra sự bứt phá đối với phát triển du lịch tỉnh Hải Dương, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh là hết sức cần thiết.

Theo Đề án, đến năm 2025, tỉnh Hải Dương phấn đấu đón 2,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong đó 0,75 triệu lượt có lưu trú; 3,7 triệu lượt khách nội địa, trong đó 1,48 triệu lượt có lưu trú. Tổng thu nhập từ du lịch đạt 7.450 tỷ đồng. Toàn tỉnh sẽ có từ 3 - 4 sản phẩm du lịch đặc thù được triển khai và hoàn thiện theo hạng mục.

Đến năm 2030, tỉnh Hải Dương dự kiến đón 3,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế, với 1,53 triệu lượt có lưu trú; 4,8 triệu lượt khách nội địa, với 2,64 triệu lượt có lưu trú, có từ 4 - 5 sản phẩm du lịch đặc thù. Tổng thu từ du lịch đạt 21.000 tỷ đồng.

Đến năm 2050, tỉnh sẽ đón 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong đó 4,2 triệu lượt có lưu trú; 10 triệu lượt khách nội địa, với 7 triệu lượt có lưu trú. Thu nhập từ du lịch đạt 102.500 tỷ đồng và có thêm 5 - 10 sản phẩm được đầu tư khai thác trong thực tiễn.

Lam An