Năng lượng gió

Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế thực hiện dự án điện gió Hải Anh (Quảng Trị)

Thứ ba, 17/8/2021 | 16:20 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định 2145/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hải Anh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện Nhà máy điện gió Hải Anh. Mục tiêu là thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng công trình khác. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi triển khai các dự án đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp. Góp phần quản lý bền vừng tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Quy mô là hơn 12,5 ha rừng trồng. Đối tượng: rừng trồng phòng hộ gần 2,7 ha; rừng trồng sản xuất hơn 9,8 ha. Địa điểm: tại tiểu khu 695P, xã Hướng Phùng; tiểu khu 693, 697, xã Tân Thành; tiểu khu 696B, 696PH, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tổng kinh phí thực hiện trồng rừng thay thế là hơn 1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Diện tích rừng trồng xin chuyển mục đích sử dụng cho dự án là hơn 12,5 ha rừng trồng năm 2015, năm 2018, được trồng hỗn giao loài cây sao đen và trâu bằng nguồn vốn dự án JICA2; dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đắkrông quản lý; rừng trồng thuần loài keo lai, keo tai tượng các năm 2017, 2018, 2019, 2020 bằng nguồn vốn của hộ gia đình, cá nhân.

UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ, chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hải Anh (Công ty CP phong điện Hải Anh - Quảng Trị) nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị theo đúng thời gian và kinh phí được phê duyệt. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị hướng dẫn thủ tục, thực hiện kiểm tra, giám sát việc nộp tiền và sử dụng diện tích rừng của Công ty CP phong điện Hải Anh - Quảng Trị theo đúng quy định.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và quản lý, sử dụng tiền trồng rừng thay thế đúng quy định của pháp luật.

Nhã Quyên