Quý III/2021: Lợi nhuận sau thuế của PV GAS tăng 19% so với cùng kỳ

Thứ hai, 25/10/2021 | 20:39 GMT+7
Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, HoSE: GAS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần đạt 18.543 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 2.464 tỷ đồng, tăng 19% so với quý III năm 2020.

PV GAS cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tình hình thị trường tiêu thụ khí, sản phẩm khí hết sức khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Trong đó, huy động khí của khách hàng giảm, đặc biệt là huy động khí cho điện giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, bằng khoảng 72% so với cùng kỳ và bằng 70% kế hoạch của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). 

So với kế hoạch của Bộ Công Thương giao, huy động khí Đông Nam Bộ chỉ đạt khoảng 84%, Tây Nam Bộ khoảng 70%. Nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm 35 - 40% đối với LPG và 30% đối với khí thấp áp, CNG so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát lần 4 do nhiều khách hàng dừng/giảm sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa (LPG, CNG), huy động nguồn lực triển khai các dự án cũng gặp nhiều khó khăn; chi phí cho các hoạt động tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bảo dưỡng sửa chữa dừng khí tại Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trước tình hình đó, PV GAS đã xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với những tình huống của dịch bệnh, đảm bảo chủ động trong mọi trường hợp để các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng diễn ra liên tục. Mọi công việc đều được rà soát, thực hiện theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với công tác vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

Trong 9 tháng đầu năm, các hệ thống khí, cơ sở sản xuất kinh doanh của PV GAS luôn đảm bảo an ninh, an toàn và mọi hoạt động diễn ra liên tục, hiệu quả. PV GAS cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các bên trong chuỗi giá trị khí, đặc biệt trong công tác dự báo, ấn định, bảo dưỡng sửa chữa để vận hành hệ thống khí an toàn, tối ưu về mặt kỹ thuật và giảm thiểu thời gian dừng/giảm cung cấp khí, huy động tối đa công suất hệ thống của các bên.

Vượt qua khó khăn, lũy kế 9 tháng đầu năm, PV GAS có doanh thu thuần đạt 58.815 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6.822 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 9,2% so với cùng giai đoạn năm trước. Với kết quả này, PV GAS hoàn thành 84% kế hoạch doanh thu và gần 97% kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Tại thời điểm lập báo cáo quý III, tổng tài sản của PV GAS đạt 73.218 tỷ đồng, tăng gần 16% so với hồi đầu năm. Trong đó, gần 6.000 tỷ đồng là tiền nhàn rỗi (tăng 14,5%) và 23.594 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng (tăng 9%). PV GAS có khoản phải thu ngắn hạn tăng khá nhanh, từ 5.580 tỷ đồng lên 9.141 tỷ đồng sau 3 quý.

Hải Long