Sơn La triển khai cam kết hợp tác về tài nguyên môi trường

Thứ tư, 11/1/2023 | 16:31 GMT+7
Ngày 11/1, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên môi trường và tổ chức ký cam kết hợp tác với UBND các huyện, thành phố năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, UBND các huyện, thành phố đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Sơn La thông qua 13 Nghị quyết HĐND, 6 quyết định quy phạm pháp luật để thực hiện quản lý đất đai; chủ động đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý, xử lý vi phạm hành chính về đất đai và trật tự xây dựng.

Đến nay, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo rà soát, thẩm định 14 hồ sơ, dự án có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thẩm định, trình UBND tỉnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản 5 mỏ; cấp 5 giấy phép thăm dò, 4 giấy phép khai thác; phê duyệt trữ lượng 4 mỏ, phê duyệt đề án đóng cửa 3 mỏ, thu hồi 1 giấy phép khai thác; tạm dừng hoạt động 2 mỏ. Phối hợp các Sở, ngành kiểm tra, giám sát, trả lời dư luận xã hội về hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ niken bản Phúc, mỏ than Vân Hồ, Phù Yên…

Công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm được siết chặt. Trong năm 2022 đã phát hiện, xử lý 301 vụ vi phạm về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng; 2 cơ sở vi phạm về môi trường; 18 vụ vi phạm khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 1,4 tỷ đồng.

Lễ ký cam kết hợp tác giữa UBND tỉnh Sơn La với UBND các huyện, thành phố năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, từ khi triển khai việc ký cam kết giữa tỉnh với các huyện, thành phố trực thuộc, các đơn vị đã thực hiện đầy đủ, có hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; đã tổ chức ký cam kết giữa các xã, phường, thị trấn, với các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản trên địa bàn về bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải, cam kết không xả chất thải chưa xử lý gây ô nhiễm.

Sau 1 năm thực hiện, các chủ giấy phép đã cơ bản nghiêm túc chấp hành theo quy định, chủ động khắc phục các hạn chế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong quá trình thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản. Sử dụng công nghệ, vật liệu thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, chủ động cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

Đến nay, các đơn vị đã thành lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 - 2023 cấp huyện và đã tổ chức công bố, công khai theo quy định.

Để tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên môi trường trong thời gian tới, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai lễ ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La với 6 nội dung; ký cam kết giữa chủ giấy phép khai thác khoáng sản với UBND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường theo 5 nội dung.

Lam An