Nghệ An tổ chức Tết trồng cây hướng đến bảo vệ và phát triển rừng

Thứ ba, 3/1/2023 | 17:37 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có Chỉ thị số 33/CT-UBND về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2023.

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai... nhưng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong toàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, toàn tỉnh đã trồng được trên 20.000ha rừng trồng tập trung và hơn 7,5 triệu cây xanh phân tán, khai thác trên 1,6 triệu m3 rừng trồng đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lâm sản; tổ chức bảo vệ tốt hơn 962.000ha rừng hiện có, đảm bảo độ che phủ rừng duy trì trên 58%.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị, chủ rừng theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung như: tăng cường công tác truyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, đẩy mạnh công tác trồng rừng thâm canh, trồng rừng gỗ lớn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nghệ An đẩy mạnh công tác trồng rừng thâm canh, trồng rừng gỗ lớn năm 2023

Tiếp tục triển khai có hiệu quả pháp luật về lâm nghiệp; đấu tranh, truy quét, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách trong lâm nghiệp; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 về bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây phân tán, phát triển lâm sản ngoài gỗ... Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023 đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Sau đó, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng và diện tích rừng trồng hiện có để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng. Có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, chỉ thị cũng nêu rõ, các cơ quan cần tăng cường thời lượng và đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023, từ đó vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để hoàn thành xuất sắc kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh và Chiến lược phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bảo An