Nâng cao công tác quản lý về tài nguyên và môi trường tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ năm, 5/1/2023 | 14:23 GMT+7
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý về tài nguyên và môi trường.

Theo Sở TN&MT, tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 4/4/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã chủ động thực hiện công tác kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều được xử lý nước thải theo quy chuẩn quốc gia; tỷ lệ cơ sở sản xuất xây dựng mới áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 96%...

Sở cũng đã tăng cường kiểm tra, nắm bắt rõ các điểm “đen” và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, cải thiện, khắc phục các vấn đề môi trường. Theo đó, Sở đã làm việc với từng địa phương để hướng dẫn rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xử lý các điểm "đen" về môi trường.

Với lĩnh vực khoáng sản, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 976/QĐTTg ngày 11/8/2022 phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; rà soát, báo báo UBND tỉnh về nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai nhiều giải pháp xử lý các điểm "đen" về môi trường

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, năm 2023, mục tiêu trọng tâm của Sở là tiếp tục phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển, BVMT và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Với các mục tiêu kể trên, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất; tiếp tục đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai 2013; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với khu vực sử dụng bản đồ số hóa trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch đấu giá đất với 5 khu đất, diện tích 116,4ha.

Đối với lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn các nguồn nước cấp sinh hoạt; phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các điểm “đen” về môi trường và di dời các cơ sở sản xuất phù hợp với tiêu chí theo Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác BVMT các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp. Thực hiện chuyển đổi chôn lấp rác thải sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về thực hiện pháp luật BVMT.

Về lĩnh vực tài nguyên nước, Sở tập trung triển khai kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với các nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời, công bố dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành danh mục ao hồ, sông suối không được san lấp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh và xây dựng phương án cắm mốc chi tiết; thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh mạng lưới quan trắc tài nguyên nước; thường xuyên vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước để theo dõi, giám sát nguồn tài nguyên nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định…

Kim Bảo