Quảng Ngãi triển khai phong trào Tết trồng cây 2023

Thứ ba, 3/1/2023 | 17:07 GMT+7
Năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện “Tết trồng cây”, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo công văn, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh bằng hành động cụ thể tổ chức phát động trồng cây xanh hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Lưu ý, việc trồng cây hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023 phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, trở thành nét đẹp văn hóa, phấn đấu chỉ tiêu trồng cây xanh của tỉnh cao hơn 20% so với kết quả thực hiện năm 2022.

Trồng cây hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Các địa điểm được lựa chọn để trồng cây xanh cần đáp ứng việc tạo bóng mát, tạo mỹ quan, góp phần bảo vệ môi trường “xanh, sạch, đẹp”, thích ứng với biến đổi khí hậu; chăm sóc, quản lý cây trồng bảo đảm tỷ lệ cây sống cao và phát triển tốt. Ưu tiên lựa chọn các loài cây có bộ rễ sâu bám chắc, cây giống chất lượng tốt, các loài cây bản địa, nguy cấp, quý hiếm.

Trước mắt, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi sẽ tiếp tục huy động đoàn viên triển khai chăm sóc cây xanh đã trồng theo chương trình “Triệu cây xanh - vì một Việt Nam xanh”; đồng thời, phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhằm lan tỏa phong trào trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động góp phần tăng không gian xanh cho địa phương, cũng như hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh và Nhà nước.

Công văn nêu rõ, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Đồng thời, chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động “Tết trồng cây và Chương trình gây Quỹ trồng cây xanh cấp tỉnh năm 2023” tại khu lưu niệm thuộc khu Chiến tích Ba Gia xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng cây nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác và đề án Trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo Ngọc