Đà Nẵng tiếp tục xây dựng thành phố môi trường

Thứ sáu, 6/1/2023 | 15:34 GMT+7
Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2021 - 2022, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” với hơn 88 nhiệm vụ tương ứng 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Bao gồm: phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; cải thiện môi trường, giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường với nguồn lực tài chính hơn 3.418 tỷ đồng (tính trong năm 2022 và chưa kể các dự án quốc tế tài trợ).

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, đơn vị đã tuần tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hơn 420 triệu đồng; lắp đặt 74 camera giám sát, quản lý, xử lý hành vi xả rác, nước thải vào khu vực âu thuyền và chợ cá; xóa bỏ 829 lồng bè nuôi cá, nghêu nuôi trồng trái phép; hoàn thành, vận hành khai thác hạng mục tại khu liên hợp xử lý Khánh Sơn; thực hiện đầu tư đồng bộ công trình thu gom, xử lý rác thải gồm hệ thống xử lý nước rỉ rác 1750m3/ngày, quy trình vận hành chôn lấp hợp vệ sinh, quy định quản lý bãi chôn lấp…

Đà Nẵng đã và đang thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường"

Với những kết quả tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xếp thành phố Đà Nẵng là địa phương đứng đầu trong 63 tỉnh, thành phố cả nước về thực hiện Bộ chỉ số bảo vệ môi trường (PEPI) năm 2021. Kết quả được công bố tại Quyết định số 3979/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022, với vị trí dẫn đầu là thành phố Đà Nẵng, tiếp theo là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh.

Từ năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường bắt đầu xếp hạng theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường đóng vai trò then chốt, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, khuyến khích nỗ lực của địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.

Tiếp nối thành công trên, năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030, đảm bảo theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, phù hợp thực tiễn tại đơn vị, địa phương, phát huy tối đa nguồn lực phục vụ công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Võ Nguyên Chương nhấn mạnh, UBND thành phố sẽ cùng các Sở, ban, ngành, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, sẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, giúp huy động nguồn lực cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường.

Bảo An