Năng lượng tái tạo

TP Đà Nẵng: Phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới

Thứ hai, 24/5/2021 | 14:58 GMT+7
UBND TP Đà Nẵng mới đây đã ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Theo Đề án, Đà Nẵng sẽ phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới được khảo sát, đánh giá, lập dự án và đưa vào quy hoạch. Tỷ lệ các nguồn năng lượng này trong tổng cung năng lượng sơ cấp trên địa bàn TP đạt khoảng 9,17% vào năm 2025; đến năm 2035 tỷ lệ này đạt 9,69%.

Về năng lượng mặt trời, đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt trên địa bàn TP đạt 244,675MW, sản lượng điện mặt trời tương ứng là 357.226MWh. Đến năm 2035, sản lượng điện mặt trời đạt 843%.133 MWh.

Đối với điện mặt trời mặt đất, TP Đà Nẵng xem xét có chủ trương từ ban đầu về mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời để các chủ đầu tư và cơ quan quản lý chủ động triển khai. Đối với các khu đất được quy hoạch lâu dài cho sản xuất nông nghiệp, khuyến khích kết hợp sản xuất nông nghiệp với lắp đặt điện mặt trời, tăng hiệu quả sử dụng đất. Đối với các mỏ khoáng sản đã hết hạn khai thác, diện tích khoảng 116 hecta, khuyến khích đầu tư điện mặt trời kết hợp với sản xuất nông nghiệp; dự kiến công suất lắp đặt khoảng 100MWp. Đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mặt đất toàn thành phố khoảng 74,96MWp; năm 2035 đạt khoảng 176,MWp.

Một hệ thống điện mặt trời mái nhà tại TP Đà Nẵng

Về điện gió, Đà Nẵng nghiên cứu, ứng dụng phát triển các dự án với quy mô vừa và nhỏ; nghiên cứu đánh giá cụ thể tiềm năng điện gió trên biển; ưu tiên những đơn vị có tiềm lực về kỹ thuật và tài chính để phát triển điện gió ngoài khơi. Ngoài ra, TP Đà Nẵng cũng khuyến khích năng lượng sinh khối, mục tiêu đến năm 2025 đạt tổng công suất là 33MW, đến năm 2035 đạt 50MW.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng kêu gọi nghiên cứu đầu tư các loại năng lượng mới còn lại như năng lượng khí sinh học, năng lượng khí thiên nhiên, năng lượng sóng biển mà TP cũng có những tiềm năng đáng kể.

Cũng theo Đề án, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng được yêu cầu xây dựng kế hoạch nâng cấp, phát triển mới lưới điện cao thế, trung thế và hạ thế phù hợp với quy hoạch để kết nối với các nguồn năng lượng mới. Công ty phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu xây dựng các chương trình ưu đãi theo quy định để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Nghiên cứu thực hiện các giải pháp lưới điện thông minh tích hợp các nguồn điện phân tán (năng lượng tái tạo, năng lượng mới) nhằm khai thác hiệu quả công suất nguồn năng lượng tái tạo...

Để thực hiện Đề án này, TP Đà Nẵng khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển các dự án năng lượng. Bố trí nguồn lực hợp lý cho nghiên cứu công nghệ năng lượng tái tạo, xây dựng dữ liệu năng lượng tái tạo cho mục đích dài hạn. Kêu gọi đầu tư các dự án về sản xuất công nghệ năng lượng tái tạo...

Nhã Quyên