TP HCM thực hiện 5 dự án đầu tư công đô thị thông minh

Thứ sáu, 22/5/2020 | 09:00 GMT+7
Các dự án đầu tư công thuộc Đề án Đô thị thông minh (ĐTTM) TP HCM cơ bản đã được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư; đang được các bên liên quan triển khai thực hiện các công việc liên quan của dự án.

Dự án “Xây dựng Trung tâm điều hành ĐTTM TP HCM” do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện 2019 - 2022, tổng mức đầu tư là 958,67 tỷ đồng. Dự án có quy mô, đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Đầu tư, lắp đặt hệ thống trang thiết bị của Trung tâm điều hành. Xây dựng và cài đặt hệ thống phần mềm ứng dụng điều hành, phân tích dữ liệu. Kết nối, tích hợp các Trung tâm quản lý chuyên ngành hiện có của TP về Trung tâm điều hành ĐTTM của TP; xây dựng quy chế vận hành, phương thức hoạt động của Trung tâm điều hành đô thị của TP. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vận hành Trung tâm điều hành. Xây dựng trung tâm dữ liệu. Xây dựng các biện pháp an ninh mạng và an toàn thông tin.

Dự án “Xây dựng Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp của TP HCM thông qua một đầu số viễn thông duy nhất giai đoạn 2019 - 2025” do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện năm 2019 - 2025, tổng mức đầu tư là 992,54 tỷ đồng. Dự án có quy mô, đầu tư mua sắm đối với các thiết bị chính như thiết bị di động cho lực lượng ứng cứu, hệ thống điều khiển vô tuyến,... Thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với hệ thống tổng đài IP, mạng IP chuyên dùng cho tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, dịch vụ bản đồ số,...

TP HCM triển khai đô thị thông minh

Dự án xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của TP HCM giai đoạn 2019 - 2021, do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện 2019-2022, tổng mức đầu tư: 548,07 tỷ đồng. Dự án có quy mô, triển khai hệ thống tích hợp (phần cứng, phần mềm, bản quyền) cho 1.000 camera thuộc quản lý của Sở Giao thông vận tải, Công an TP, một số quận huyện và các camera giám sát an ninh trật tự của TP. Triển khai một số giải pháp phân tích hình ảnh nâng cao như phát hiện và cảnh báo các tình huống tụ tập đông người, phân tích mật độ giao thông (đông xe, ùn tắc,...). Triển khai khảo sát và bổ sung 400 camera cho một số vị trí trọng điểm, tòa nhà cao tầng,...

Dự án “Triển khai hệ thống quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu thuộc Kho dữ liệu dùng chung của TP - giai đoạn 1” do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện: 2019-2022, tổng mức đầu tư là 48,78 tỷ đồng. Dự án có quy mô sẽ thực hiện mua sắm bản quyền và triển khai phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu lưu trữ cho kho dữ liệu gốc thuộc Kho dữ liêu dùng chung của TPHCM.

Dự án “Triển khai giải pháp bảo mật và an toàn thông tin trên địa bàn TP HCM” do Văn phòng UBND TP làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện: 2020-2022, tổng mức đầu tư: 127,011 tỷ đồng. Dự án có quy mô triển khai đầu tư mua sắm thiết bị và các giải pháp bảo mật cho các hệ thống thông tin của UBND TP. Tư vấn, triển khai các sản phẩm mật mã để bảo mật các thông tin thoại, fax; thông tin lưu giữ trên các thiết bị điện tử và các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin khác theo yêu cầu cụ thể của UBND TP. Phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác phòng, chống các hành vi vi phạm Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng trong các cơ quan Nhà nước của TP. Cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số chuyên dùng và hướng dẫn triển khai sử dụng theo đề nghị của UBND TP. Hỗ trợ UBND TP triển khai tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào các hệ thống thông tin trên các nền tảng…

Hải Nam