Sức khỏe

Tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em, giảm tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi

Thứ năm, 27/6/2024 | 15:45 GMT+7
Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi.

Chỉ thị nêu, nhằm giảm tử vong trẻ em và thực hiện quyết liệt Quyết định số 1493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tham mưu với UBND tỉnh/thành phố ban hành chỉ thị về tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi; tăng cường giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, ngoài công lập trên địa bàn trong việc thực hiện giải pháp, can thiệp chuyên môn về chăm sóc, cấp cứu sơ sinh, chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thiết lập, vận hành hệ thống “Báo động đỏ” nội viện và liên viện về sản khoa, nhi khoa trong xử trí cấp cứu, hồi sức sơ sinh, trẻ em tại bệnh viện và cấp cứu ngoại viện theo hướng nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả; chú trọng cấp cứu ngạt sơ sinh, hồi sức sơ sinh tại phòng sinh, nếu tiên lượng vượt quá khả năng chuyên môn cần chuyển tuyến phù hợp, kịp thời. Trong trường hợp đang xử trí cấp cứu nếu chuyển tuyến không đảm bảo an toàn có thể hội chẩn trực tuyến với tuyến trên để được hỗ trợ.

Thực hiện rộng rãi chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ thường/mổ đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh bằng phương pháp Kangaroo, đảm bảo đúng quy định, đầy đủ, hiệu quả các bước theo Quyết định hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; duy trì, thường xuyên củng cố hoạt động, bố trí đủ nhân lực để thực hiện chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh theo các cấp khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, thực hiện thêm các nhiệm vụ: đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chuyên môn, chỉ đạo tuyến, chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới về chuyên ngành sơ sinh, nhi khoa; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu, hồi sức sơ sinh, kỹ năng thực hiện can thiệp chuyên môn do Bộ Y tế ban hành.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chủ động triển khai thực hiện những nội dung của Chỉ thị theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan, có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế trên địa bàn, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em và các đơn vị thuộc Bộ Y tế thực hiện chỉ thị đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. Trong đó, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em là đầu mối tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị. Cục Quản lý khám, chữa bệnh cập nhật, bổ sung các hướng dẫn về quy trình chuyên môn cần thiết trong khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 5 tuổi. Các đơn vị khác thuộc Bộ Y tế, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

Phương An