Tiết kiệm điện năng

Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thứ ba, 26/9/2023 | 14:58 GMT+7
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh phải có trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Theo đó, trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hàng năm toàn tỉnh tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR). Phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ điện tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED; giảm tổn thất điện năng trên địa bàn toàn tỉnh xuống dưới 5,2% vào năm 2025.

Nhân viên điện lực tuyên truyền về tiết kiệm điện cho học sinh

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện nội dung thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông trên địa bàn; thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.

Kế hoạch đề ra 3 nhóm giải pháp thực hiện gồm giải pháp về cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; giải pháp về công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện; giải pháp về triển khai ứng dụng mô hình quản lý sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp về tiết kiệm điện; tổ chức thực hiện và tuyên truyền, phổ biến tới tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng điện tiết kiệm; kiểm tra, giám sát chặt chẽ chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định.

Hải Long