Tiết kiệm điện năng

Tỉnh Bình Định thực hiện tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo

Thứ năm, 21/9/2023 | 11:13 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã có Quyết định số 3123/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kế hoạch đề ra mục tiêu là trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, tỉnh Bình Định phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh. Giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện của tỉnh dưới 6% vào năm 2025; giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện tỉnh Bình Định ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR). Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia); đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố trên địa bàn tỉnh sử dụng đèn Led.

Ảnh minh họa

Để thực hiện đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nội dung: thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông trên địa bàn; thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.

Kế hoạch đề ra 3 nhóm giải pháp thực hiện gồm: giải pháp về cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; giải pháp về công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện; giải pháp về triển khai ứng dụng mô hình quản lý sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp về tiết kiệm điện; tổ chức thực hiện và tuyên truyền, phổ biến tới tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng điện tiết kiệm. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định.

Nhã Quyên