Tiết kiệm điện năng

Tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch về tiết kiệm điện

Thứ ba, 26/9/2023 | 10:53 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 9357/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn.

Mục tiêu chung của kế hoạch là giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên hệ thống điện của tỉnh; giảm tổn thất điện năng dưới 5% vào năm 2025; giảm bớt công suất phụ tải đỉnh thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 80 MW vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn Led.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể theo từng nhóm đối tượng. Trong đó, nhóm hành chính sự nghiệp hàng năm tiết kiệm 9% điện thương phẩm. Nhóm chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông hàng năm tiết kiệm 30% điện thương phẩm. Nhóm chiếu sáng quảng cáo, trang trí nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại ngoài trời hàng năm tiết kiệm 50% điện thương phẩm. Nhóm tiêu dùng dân cư hàng năm tiết kiệm 1% điện thương phẩm. Nhóm sản xuất công nghiệp hàng năm tiết kiệm 2% điện thương phẩm của nhóm.

Tuyên truyền về tiết kiệm điện cho người dân

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh.

Chỉ đạo Công ty CP Điện lực Khánh Hòa phối hợp với các cơ sở sản xuất trên địa bàn vận hành tối ưu các nhà máy và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện đã được phê duyệt khi xảy ra thiếu nguồn và quy định về ngừng, giảm cung cấp điện.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng áp dụng mức tiêu hao năng lượng trên một sản phẩm tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, định mức tiêu hao năng lượng theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Nhã Quyên