Tiết kiệm điện năng

Quảng Ngãi phê duyệt kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ tư, 13/9/2023 | 14:31 GMT+7
Để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về phương pháp quản lý và sử dụng năng lượng đúng mục đích, tiết kiệm đạt hiệu quả cao, mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 819/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch được ban hành, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu: phấn đấu đạt mức tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ của tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Đến năm 2025, giảm mức tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 3%. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Đến hết năm 2025, phấn đấu đạt 10 % tòa nhà công sở, văn phòng làm việc, nhà ở của dân sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).

Phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

Đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Quảng Ngãi phấn đấu đạt mức tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ của tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo

Để hoàn thành mục tiêu này, kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 như:

Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường;

Hỗ trợ kỹ thuật, tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi phương tiện trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất;

Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong các tòa nhà và cơ quan, công sở, các công trình dân dụng và các cơ sở sản xuất ngành xây dựng;

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng; trong sản xuất nông nghiệp; trong khu kinh tế, các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp;

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình;

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các phương tiện giao thông vận tải;

Tham gia thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Quản lý nhu cầu điện.

Nhã Quyên