Thành lập Liên minh hoạt động vì nước và khí hậu

Thứ hai, 17/5/2021 | 10:47 GMT+7
Mới đây, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết sẽ bảo trợ cho Liên minh hoạt động vì nước và khí hậu thực hiện cung cấp các giải pháp quản lý nước hiệu quả, bền vững trước những thách thức trong thiếu thông tin về nguồn nước, khả năng đáp ứng cũng như nhu cầu cung cấp thực phẩm, năng lượng trong tương lai.

Theo thông tin từ WMO, 60% các quốc gia thành viên của WMO cho biết rằng, chất lượng của hệ thống giám sát thủy văn đang ngày càng kém, kéo theo việc hỗ trợ nước, thực phẩm và năng lượng cũng suy giảm. Hơn 50% quốc gia trên toàn thế giới không có hệ thống quản lý dữ liệu liên quan đến tài nguyên nước; chỉ khoảng 40% quốc gia có hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt và hạn hán hoạt động tốt. Bên cạnh đó, các nhà hoạch định chính sách cũng còn thiếu cơ sở thông tin đáng tin cậy để đưa ra các quyết định pháp lý phù hợp.

Tình trạng này đe dọa nghiêm trọng đến kết quả thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của thế giới. Do vậy, Liên minh hoạt động vì nước và khí hậu sẽ giúp thu hẹp khoảng cách thông tin trong mối quan hệ giữa nước, thực phẩm và năng lượng cũng như giải quyết các tác động liên quan đến nước cùng các thay đổi về khí hậu đang ngày càng gia tăng hiện nay.

Liên minh hoạt động vì nước và khí hậu được công bố thành lập trong cuộc họp cấp cao Liên Hợp Quốc 

Hiện nay, đa số những thảm họa đều có liên quan đến nước. Do đó, Giáo sư Petteri Taalas, Tổng giám đốc WMO nhấn mạnh, để thích ứng với biến đổi khí hậu, cần đầu tư vào các dịch vụ cảnh báo sớm, dịch vụ khí tượng thủy văn và tài nguyên nước.

Ngoài ra, Liên minh cũng sẽ hỗ trợ việc thực hiện Thập kỷ hành động “Nước vì phát triển bền vững 2018 - 2028” của Liên Hợp Quốc thông qua Khung tăng tốc toàn cầu đối với mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6) với cơ chế hành động cụ thể. 

Liên minh hoạt động vì nước và khí hậu được thành lập nhằm tăng cường các nguyên tắc trong hành động về hai lĩnh vực trên vào chính sách nước và khí hậu toàn cầu mới; tăng cường nhận thức, đưa ra các hướng tiếp cận tổng hợp nhằm đối phó với những thảm họa thiên nhiên liên quan đến nước và biến đổi khí hậu.

Việc tập hợp một liên minh toàn cầu là rất cần thiết trong thực hiện, chia sẻ lợi ích của hành động thích ứng, phục hồi trên quy mô khu vực và các bên liên quan, thông qua việc tiếp cận phổ cập, miễn phí cơ sở dữ liệu thông tin cùng dịch vụ liên quan đến đời sống, sinh kế; nâng cao năng lực hoạt động dựa trên nguồn dữ liệu và thông tin, đồng thời đưa ra giải pháp hiệu quả nhất. 

Một số thông điệp cơ bản của Liên minh hoạt động vì nước và khí hậu có thể kể đến như: phát triển bền vững cần có các giải pháp tổng hợp về nước, thời tiết và khí hậu; thông tin và cơ sở dữ liệu về nước hữu ích cần phải được tiếp cận miễn phí; hợp tác quốc tế và liên ngành tạo ra các lợi ích chung để tăng khả năng phục hồi; đầu tư vào các giải pháp hiệu quả về nước giúp kiến tạo hành tinh tương lai của chúng ta.

Huyền Dung