Bất động sản

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ Đà Nẵng gỡ vướng đất đai

Thứ năm, 6/1/2022 | 12:03 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình kinh tế - xã hội, các kiến nghị của thành phố.

Liên quan đến các nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo về thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và bản án số 20/2020/HSST ngày 13/1/2020 (dự án 29 ha tại khu đô thị quốc tế Đa Phước).

Theo đó, đối với kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012 của Thanh tra (phần rà soát, xử lý đối với các trường hợp tương tự), Thủ tướng giao Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện đầy đủ kết luận thanh tra số 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và một số dự án đầu tư liên quan đến việc sử dụng đất và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 383/TB-VPCP ngày 28/10/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Về xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND thành phố Đà Nẵng bằng văn bản để triển khai thực hiện theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý cụ thể đối với những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được pháp luật quy định.

Ảnh minh họa

Đối với kết luận số 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 của Thanh tra Chính phủ, trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5386/BNN-TCLN ngày 25/8/2021) về rà soát các dự án xác định ranh giới 3 loại rừng trên bán đảo Sơn Trà, ý kiến của Bộ Quốc phòng (văn bản số 4499/BQP-TM ngày 12/11/2021) về an ninh, quốc phòng đối với các dự án trên bán đảo Sơn Trà, Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng khẩn trương thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đối với kết luận số 1202/KL-TTCP ngày 28/7/2020 của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng theo thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện nghiêm kết luận thanh tra số 1202/KL-TTCP ngày 28/7/2020 của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 190/TBVPCP ngày 17/7/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, đối với việc thực hiện bản án số 20/2000/HSST ngày 13/1/2020 (dự án 29 ha tại khu đô thị quốc tế Đa Phước), UBND thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan đến dự án 29 ha theo kết luận thanh tra số 1202/KL-TTCP ngày 28/7/2020 của Thanh tra Chính phủ; đồng thời, rà soát căn cứ pháp lý để xem xét báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân dân tối cao kháng nghị bản án liên quan đến dự án 29 ha theo thủ tục giám đốc thẩm theo đúng thẩm quyền quy định tại pháp luật về tố tụng hành chính.

Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan liên quan thành lập đoàn công tác đến làm việc, kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư ở địa phương mà việc xử lý gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước, doanh nghiệp, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên; báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm a, mục 17 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 (Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 8/10/2021).

Về xử lý các vướng mắc, khó khăn về đất đai trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn thành phố, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND thành phố Đà Nẵng bằng văn bản để triển khai thực hiện theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý cụ thể đối với những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được pháp luật quy định.

Thông báo kết luận cũng cho biết, Thủ tướng thống nhất thành lập Tổ công tác do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng để chỉ đạo, xử lý tháo gỡ các khó khăn, tồn tại của thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác có vướng mắc tương tự.

Thủy Quỳnh