Công trình xanh

Thừa Thiên – Huế tăng cường sử dụng vật liệu không nung tại các công trình xây dựng

Thứ năm, 21/4/2022 | 09:05 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành công văn số 3685/UBND-XD yêu cầu các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung đến năm 2030.

Theo công văn, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu đến năm 2025 phải đạt tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây 100% đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn khác phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây, trong đó ưu tiên sử dụng cấu kiện nhẹ, kích thước lớn.

Giai đoạn đến năm 2030, tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây là 100% đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Ảnh minh họa

Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn khác phải sử dụng tối thiểu 90% vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây. Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Nhà nước khuyến khích sử dụng tối đa vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng, không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế chủ trì triển khai thực hiện và thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của văn bản này. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, chỉ đạo sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm vật liệu xây không nung, chất lượng công trình sử dụng vật liệu xây không nung.

Nhật Linh